Üleskutse eestpalveks ja korjanduseks

Üleskutse eestpalveks ja korjanduseks

Peapiiskop Urmas Viilma kutsub õpetajate päeva puhul üles palvetama Eesti kristlike koolide eest ja neid ka oma võimalust mööda toetama.

Jakobi Kooli lapsed Põlva kiriku trepil (Foto: Toomas Nigola)

Psalmist kirjutab: „Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust!“ Ps 34:12

Täna on õpetajate päev. See ei ole kirikupüha ega ka kiriklik tähtpäev. Ometi on põhjust sel päeval meilgi rõõmustada selle üle, et pisut enam kui kümne aasta kestel on stabiilselt kasvanud luterlike koolide, neis koolides õppivate õpilaste nagu ka õpetajate arv. Täna on meie kirikuga seotud neli üldhariduskooli ja üks kõrgkool: 

  • Tallinna Toomkool,
  • Tartu Luterlik Peetri Kool (sh Karolini kool),
  • Tallinna Kaarli Kool,
  • Põlva Jakobi Kool,
  • Usuteaduse Instituut.

Nendes koolides õpetab ligi 100 õpetajat ja õppejõudu, kelle jaoks on tänane õpetajate päev eriline. Tänane õpetajate päev on omal moel tähenduslik ka kõikidele meie vaimulikele, kes tegutsevad kirikutöö kõrval pedagoogide või õppejõududena, mõned isegi koolijuhtidena. Õnnistatud õpetajate päeva teile kõigile!

Luterlikes üldhariduskoolides õpib kokku ligi 600 last ja see arv on kasvav. Lisaks tegutseb kolme luterliku kooli juures lasteaed sajakonna lapsega. Pöördun kõigi meie koguduste juhtide poole, et juhtida tähelepanu sellele, et meie kiriku laste- ja noortetöö osaks on juba enam kui kümnendi kestel olnud kristlik alus-, alg- ja põhiharidus ning viimasel paaril aastal ka keskharidus. Igapäevane seotus kogudustega on olnud ja on ka täna nendel koolidel erinev, kuid kõik nimetatud koolid on seotud luterliku identiteedi ja pärandiga. See töö, mida kristlikes koolides, sealhulgas luterlikes koolides, tehakse on külvitöö, mille viljadest sõltub muuhulgas ka meie kiriku liikmeskonna järelkasv. Peame seda tööd rohkem väärtustama ja võimaluse korral toetama.

Kõikide nende koolide algus on olnud seotud julgelt initsiatiivi võtnud, majandusriske ja erinevaid väljakutseid trotsinud ristiinimestega ning nende seljataha asunud kogudustega. Ühegi kooli algus pole olnud kerge ning kerge pole ka praegu ühegi luterliku kooli igapäevane töö, eriti nende toimetuleku kindlustamine, sest riigi ja omavalitsuste tugi on ebapiisav.

Kõige väiksem luterlik kool Põlva Jakobi kool on kõige raskemas olukorras, kuna iseseisvus alles käesoleval aastal ja seda pisut ootamatult. Täna tegutseb see kool oma esimese õppeaasta hakul minimaalse riikliku toetuse toel, kuna peab ennast lähiaastatel tõestama, et riigi tugi kasvaks samasuguseks kui teistel koolidel. See tähendab, et väga suur koormus kooli ülalpidamisel lasub praegu kooli asutajal EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusel, kes on oma vahenditest suunanud kooli iseseisvana tegutsemiseks käesoleval kooliaastal kümneid tuhandeid eurosid ning on võtnud selleks laenu. 

Nii nagu tosina aasta eest aitas ülekiriklik korjandus käivitada esimese luterliku koolina Tallinna Toomkooli, pöördun nüüd kõigi meie koguduste poole üleskutsega, järgmisel pühapäeval, mil toimub jumalateenistus, viia läbi korjandus pisut enam kui 60-õpilasega Põlva Jakobi kooli tegevuse toetuseks. Abi oleks suuremgi kui, koguduste juhtorgan korjandusele lisaks või korjanduse asemel otsustaks annetada mõne konkreetse summa Põlva Jakobi Kooli toetuseks. Igas suuruses annetus võetakse tänuga vastu kui õnnistus! 

Kuna kooli asutajaks ja käivitataks ning kõikide suurte kulude tegijaks on jätkuvalt Põlva kogudus, siis palun kanda korjandused ja annetused järgmisele kontole:

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus
LHV Pank EE877700771001473774 
Selgitus: „Koolitöö toetuseks“

Lisaks, palun võtta eeloleval pühapäeval eestpalvesse kõik Eestis tegutsevad kristlikud kooli ja eriliselt meie viis luterlikku kooli, kõik nende koolide õpetajad ja õppejõud õpilased ja üliõpilased, lapsevanemad ja koolitöötajad.

Õnnistust soovides 
+Peapiiskop Urmas Viilma

Meeldib 4

Lisa kommentaar