EELK Usuteaduse Instituudis on lisavastuvõtt

EELK Usuteaduse Instituudis on lisavastuvõtt

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes on luterliku teoloogia erialal hea võimalus omandada süsteemseid ja mõttestatud teadmisi kirikust, teoloogiast ja usust. Samuti ootab instituut uusi üliõpilasi hingehoidja erialale.

Sisseastumisel on võimalik valida üks eriala, millel süvendatult teadmisi omandada:

·        luterlik teoloogia – parim valik, kui soovid rakendada oma teadmisi ja oskusi EELK erinevates töövaldkondades või huvitud luterlikust teoloogiast.

·        hingehoid – parim valik, kui vajad alusteadmisi hingehoiust, et saaksid tulevikus teenida hingehoidjana kogudustes, haiglates, hoolekandeasutustes.

Õppe eesmärk:
Õppija omandab alusteadmised ja -oskused usuteaduse erinevates valdkondades nagu Piibli tundmine ning uurimine, kreeka ja heebrea keel, kristluse ja kiriku ajalugu, kristliku usu põhitõed, filosoofia, eetika, võrdlev usuteadus, jutlustamine, jumalateenistuse ülesehitus, hingehoid, nõustamine, koguduse töö korraldamine jm.

Õppe alustamise tingimuseks on keskharidus.

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe toimub riiklikult tunnustatud õppekava suteadus (Eesti Hariduseinfosüsteemis reg nr 111134) alusel. Õppeaeg/maht on 180 EAP (ainepunkti)/3 aastat. Lõpetaja saab humanitaarteaduse bakalaureusekraadi.

Õpe on tasuline.

Sisseastumisdokumente lisavastuvõtt  16. – 29. augustini 2021! 

Lisainfot õppimise ja sisseastumise kohta leiad siit:

Lisa kommentaar