Eesti Kirik 01.09.2021

Eesti Kirik 01.09.2021

Eesti Kirik 01.09.2021

“Horisondil on tulevik,” kinnitab koolirahvale suunatud tervituskirjas peapiiskop Urmas Viilma. Pöördudes õpilaste, üliõpilaste, vanemate, õpetajate ja õppejõudude poole soovib ta kõigile õnnistusrikast teadmiste päeva ning viljakat uut kooli- ja haridusaastat. 

Eesti riigi, keele ja kultuuri hoidmise eest anti piiskop Tiit Salumäele siseministeeriumi kuldteenetemärk. 

“Olen korduvalt kinnitanud, et ühe kooli rajamine on parajalt pöörane tegu,” tunnistab augustis taasavamise kümnendat aastapäeva tähistanud Tallinna Toomkooli direktor  Egle Viilma

“Taasiseseisvunud Eesti esimene president tõstis ootused sellele ametile väga kõrgele,” arvab politsei- ja piirivalveameti peakaplan Valdo Lust juhtkirjas, lisades, et presidendilt oodatakse, et ta esindab kogu rahvast.

Kolumnist Toomas Jürgenstein leiab, et hariduslembene ühiskond on sidus, tugev ja ilus. Ta arvab, et tänapäeval võivad selle sümboliks olla nii lastelastele elutarkust õpetavad vanavanemad kui vanavanematele nutitelefonide saladusi õpetavad lapselapsed.

26. augustil mälestati Prangli saarel 80 aastat tagasi, 1941. aasta augustis Keri ja Prangli rannikuvetes hukkunud aurulaeval Eestirand surma saanuid ja avati ajaloolise sündmusele pühendatud mälestustahvel.

Meie rikkuseks on meie inimesed. Teadmiste päeval on ümmargune sünnipäev kahel vaimulikul: diakon Ülo Liivamägi saab 60aastaseks ja diakon Rene Paats 50aastaseks.

Pärnus 16 õpilasega tegutsemist alustanud kristliku erakooli moto “Jumalakartus on tarkuse algus” pärineb Piiblist ja iseloomustab hästi kooli eesmärki anda lastele võimalikult mitmekülgne haridus.

Koorijuht Peeter Perens paneb kokku Tallinna Jaani koguduse meeskoori. Esimene kokkusaamine on 12. septembril, kus kõigil kooriga liituda soovijatelt oodatakse valmisolekut klaveri juures ette laulda.

29. augustil külastas Tallinna Piiskoplik Toomkogudus Torma kogudust tuues kingituseks suure nahkaköidetud altaripiibli. Kaks Maarja kogudust pühitsesid ühiselt pühapäeva jumalateenistuse ja kirikukontserdiga.

Alustame Mare Musta järjelooga tema reisimälestustest Eesti Kiriku lugejatereisidelt. Autor alustab: “Olen liikunud meie kolme tuntud teoloogi jälgedel, roninud Lapimaa tundrutel, uudistanud maailmalinna Peterburi, tutvunud Lätimaal latkalidega, teinud suvise tuuri läbi meie saarte, rännanud Setu-, Lääne-, ja Raplamaal, käinud läbi Tartu pühakojad…”.

Lehejutluse kirjakohale Mt 11:25-30 kirjutab Kuressaare koguduse abiõpetaja Tiina Ool.  

Meeldib 1

Lisa kommentaar