Elavdades kogukonda: Harkujärve kiriku lugu

Elavdades kogukonda: Harkujärve kiriku lugu

Selleks, et kirik saaks osaleda kogukonna arengus, on vaja märgata, kaasa rääkida ja osaleda ümberkaudsete inimeste vajadustele lahenduste pakkumises. Tugev kogukond loob tugeva valla, tugevad vallad omakorda tugeva riigi.

Video tutvustab osalemist kogukonnaelus Harkujärve kiriku näitel.

Videod valmivad SA Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse eestvõttel. Sarja kokkupanija ja sisuline toimetaja on Avo Üprus, videote autorid Agnus-Dei Üprus ja Urmas Roos

Lisa kommentaar