Posted in Diakoonia

Hingehoiutelefoni abi on kõne kaugusel

Sotsiaalministeeriumi toel töötaval hingehoiutelefonil 116123 võetakse ööpäevaringselt vastu sadu kõnesid. Neile vastavad vaimulikud ja ilmikud, kes on saanud selleks tööks erialase kõrghariduse ja vajaliku ettevalmistuse, mis lubab osutada abi ka kõige keerulisemate teemade puhul.

Posted in Diakoonia

Tugiisiku töö on nagu langevari hüppel tundmatusse

Vanglast vabanenute jätkutugi on väga vajalik ja nagu värske uuring kinnitab, ka tulemuslik. Juunis läbis tugiisiku koolituse 12 inimest, kes soovivad teisi aidata ja ligimeseks olemise rõõmu kogeda.

Posted in Diakoonia Uudis

Reservkaplan Aarne Lätte: kaitseväelased ei võta sellist kaplanit omaks, kes ei ole koos nendega

Diakooniatöö Sihtasutus tegi videojäädvustuse Eesti Kirikute nõukogu liikmeskirikute ja kaitseväe juhi Martin Heremi kohtumiselt.

Posted in Diakoonia Uudis

Viljam Borissenko: kristlike organisatsioonide koostööst on kasu abi hädasolijaile ja ka aitajaile

Uimasti- ja alkoholisõltuvusega inimeste abistamisega tegelev Avatud Lootuse Fond on koos diakooniatöö tegijatega osalenud praktilistel koolitustel ja aidanud kohale toimetada välispartneritelt tulnud abisaadetisi, räägib Viljam Borissenko.

Posted in Diakoonia Uudis

Abisaadetised kuluvad ära ka abi andjatele

Tabasalu Pihlakodu juhataja Aule Kikas on diakooniatöötajatele abi eest tänulik, sest saadetud tekid, padjad ja meditsiiniseadmed kuluvad marjaks ära vastavatud õendushooldusosakonnale, kuid vajalikku jagub teistelegi Pihlakodu majadele.

Posted in Diakoonia Uudis

Peapiiskop Urmas Viilma: kiriku nähtav olemine ühiskonnas on väga oluline

“Kirik tegeleb, vähemalt peaks tegelema, inimesega juba enne kui ta sünnib ja mõtlema ka inimese eluõhtu peale, olema tema kõrval,” rääkis kiriku rollist ühiskonnas peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Diakoonia Uudis

Kogukonnamajade toel saavad südamepuhtad elada täisväärtuslikku elu

Intellektipuudega inimesi on südamepuhasteks nimetanud peapiiskop Urmas Viilma. See on viide Jeesuse Mäejutlusele, kus ta ütleb: „Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat!“ Siirus, ausus, helgus ja ehedus on annid, mida neil on maailmale kinkida.

Posted in Diakoonia

Kirikumeedia aitab sõnasaatjana inimesi kokku viia

Diakoonia all mõistetakse sageli supijagamist puudustkannatavatele inimestele ja see pole vale. Samas jagab kirik peale supi ka sõna ja kasutab selleks kaasaegseid meediakanaleid. Üks neist on uudisteportaal e-Kirik.

Posted in Diakoonia Uudis

Eve lugu: tahveltabletiga koroona vastu

Aastaid kirikuvalitsuse kantseleis töötanud Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus on nüüd haiglakaplan ja töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas koroonahaigete patsientidega. Raskes seisundis haigetele hingetoe pakkumisel on talle suureks abiks tänapäeva tehnika.

Posted in Diakoonia Uudis

Sveni lugu: kuurist kirikusse

Seekordses kiriku teenimistööd tutvustavas videos räägib oma loo Sven, kes nüüdseks on Harkujärve kiriku abiga leidnud inimväärse elu ja saanud abi vastuvõtjast aitajaks.