Posted in Diakoonia Uudis

Abisaadetised kuluvad ära ka abi andjatele

Tabasalu Pihlakodu juhataja Aule Kikas on diakooniatöötajatele abi eest tänulik, sest saadetud tekid, padjad ja meditsiiniseadmed kuluvad marjaks ära vastavatud õendushooldusosakonnale, kuid vajalikku jagub teistelegi Pihlakodu majadele.

Posted in Diakoonia Uudis

Peapiiskop Urmas Viilma: kiriku nähtav olemine ühiskonnas on väga oluline

“Kirik tegeleb, vähemalt peaks tegelema, inimesega juba enne kui ta sünnib ja mõtlema ka inimese eluõhtu peale, olema tema kõrval,” rääkis kiriku rollist ühiskonnas peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Diakoonia Uudis

Kogukonnamajade toel saavad südamepuhtad elada täisväärtuslikku elu

Intellektipuudega inimesi on südamepuhasteks nimetanud peapiiskop Urmas Viilma. See on viide Jeesuse Mäejutlusele, kus ta ütleb: „Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat!“ Siirus, ausus, helgus ja ehedus on annid, mida neil on maailmale kinkida.

Posted in Diakoonia

Kirikumeedia aitab sõnasaatjana inimesi kokku viia

Diakoonia all mõistetakse sageli supijagamist puudustkannatavatele inimestele ja see pole vale. Samas jagab kirik peale supi ka sõna ja kasutab selleks kaasaegseid meediakanaleid. Üks neist on uudisteportaal e-Kirik.

Posted in Diakoonia Uudis

Eve lugu: tahveltabletiga koroona vastu

Aastaid kirikuvalitsuse kantseleis töötanud Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus on nüüd haiglakaplan ja töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas koroonahaigete patsientidega. Raskes seisundis haigetele hingetoe pakkumisel on talle suureks abiks tänapäeva tehnika.

Posted in Diakoonia Uudis

Sveni lugu: kuurist kirikusse

Seekordses kiriku teenimistööd tutvustavas videos räägib oma loo Sven, kes nüüdseks on Harkujärve kiriku abiga leidnud inimväärse elu ja saanud abi vastuvõtjast aitajaks.

Posted in Diakoonia Uudis

Värske videosari tutvustab kiriku teenimistööd kogukonnas

Värske videosari tutvustab kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö eri tahke, aga ka selle tänuväärse töö tegijaid.