Posted in Diakoonia

Vaimulikud selgitavad: diakoonia tähendab teenimist

Mõtteid diakooniatööst jagavad videos Tallinna Jaani koguduse õpetajad Arne Hiob ja Eve Kruus ning peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Posted in Diakoonia Sündmus

Harkujärve kirikus jagati jõulurõõmu eakatega

20. detsembril maitsesid Harkujärve kirikus koos vallajuhtidega jõulukooki kogukonna eakad, kirjutas ajaleht Eesti Kirik. Samal ajal tõttasid päkapikud sealtsamast tulistvalu EELK emeriitvaimulike juurde, et neile kogu kirikurahva soojad soovid ja jõulupakid üle anda.

Posted in Diakoonia Uudis

Tartu linn ja Pauluse kirik tegid maitsva jõululõuna kõigile kättesaadavaks

14. ja 16. detsembril pakuti Tartu Pauluse kirikus jõulurooga kõigile, kel mingil põhjusel selle valmistamine kodus kõne alla ei tule, Sööki jagus 1000 inimesele.

Posted in Diakoonia

Kogudus Uus Põlvkond aitab Ida-Virumaal seni allaandnuid naasta tavaellu

Ida-Virumaal tegutseb pastor Vadin Jerjomenko eestvõttel kogudus Uus Põlvkond, kes aitab naasta tavaellu kümnetel hiljuti vanglast vabanenud inimestel ja peredel, kes on sattunud raskustesse. Eesti Diakoonia koostööpartneriks oleva koguduse juurde on loodud karskusselts ja rehabilitatsioonikeskus.

Posted in Diakoonia

Vanglast vabanenuid toetavad tavaellu naasmisel vanglakaplanid ja vabatahtlikud

Teenuste seas on sotsiaal- ja võlanõustamine, psühholoogilised konsultatsioonid ja pakutakse ka rehabilitatsiooniprogrammis osalemise võimalust.

Posted in Diakoonia

Tugikeskus toetab endiseid kinnipeetavaid vabadusega kohanemisel

Tartus asuv rehabilitatsioonikeskus pakub vanglast vabanenutele tugiteenuseid ja öömaja, et nad pääseksid kuritegude nõiaringist ja suudaksid võtta vabadusega kaasnevat vastutust.

Posted in Diakoonia

Tartu Pauluse koguduse lasteaed oli kolme ingli idee

Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets räägib kirikuruumides töötava lastehoiu saamisloost lähemalt.

Posted in Diakoonia

Elavdades kogukonda: Harkujärve kiriku lugu

Selleks, et kirik saaks osaleda kogukonna arengus, on vaja märgata, kaasa rääkida ja osaleda ümberkaudsete inimeste vajadustele lahenduste pakkumises. Tugev kogukond loob tugeva valla, tugevad vallad omakorda tugeva riigi.
Video tutvustab osalemist kogukonnaelus Harkujärve kiriku näitel.

Posted in Diakoonia

Hingehoiutelefoni abi on kõne kaugusel

Sotsiaalministeeriumi toel töötaval hingehoiutelefonil 116123 võetakse ööpäevaringselt vastu sadu kõnesid. Neile vastavad vaimulikud ja ilmikud, kes on saanud selleks tööks erialase kõrghariduse ja vajaliku ettevalmistuse, mis lubab osutada abi ka kõige keerulisemate teemade puhul.

Posted in Diakoonia

Tugiisiku töö on nagu langevari hüppel tundmatusse

Vanglast vabanenute jätkutugi on väga vajalik ja nagu värske uuring kinnitab, ka tulemuslik. Juunis läbis tugiisiku koolituse 12 inimest, kes soovivad teisi aidata ja ligimeseks olemise rõõmu kogeda.