Posted in Diakoonia

Vanglast vabanenuid toetavad tavaellu naasmisel vanglakaplanid ja vabatahtlikud

Teenuste seas on sotsiaal- ja võlanõustamine, psühholoogilised konsultatsioonid ja pakutakse ka rehabilitatsiooniprogrammis osalemise võimalust.

Posted in Diakoonia

Tugikeskus toetab endiseid kinnipeetavaid vabadusega kohanemisel

Tartus asuv rehabilitatsioonikeskus pakub vanglast vabanenutele tugiteenuseid ja öömaja, et nad pääseksid kuritegude nõiaringist ja suudaksid võtta vabadusega kaasnevat vastutust.

Posted in Diakoonia

Tartu Pauluse koguduse lasteaed oli kolme ingli idee

Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets räägib kirikuruumides töötava lastehoiu saamisloost lähemalt.

Posted in Diakoonia

Elavdades kogukonda: Harkujärve kiriku lugu

Selleks, et kirik saaks osaleda kogukonna arengus, on vaja märgata, kaasa rääkida ja osaleda ümberkaudsete inimeste vajadustele lahenduste pakkumises. Tugev kogukond loob tugeva valla, tugevad vallad omakorda tugeva riigi.
Video tutvustab osalemist kogukonnaelus Harkujärve kiriku näitel.

Posted in Diakoonia

Hingehoiutelefoni abi on kõne kaugusel

Sotsiaalministeeriumi toel töötaval hingehoiutelefonil 116123 võetakse ööpäevaringselt vastu sadu kõnesid. Neile vastavad vaimulikud ja ilmikud, kes on saanud selleks tööks erialase kõrghariduse ja vajaliku ettevalmistuse, mis lubab osutada abi ka kõige keerulisemate teemade puhul.

Posted in Diakoonia

Tugiisiku töö on nagu langevari hüppel tundmatusse

Vanglast vabanenute jätkutugi on väga vajalik ja nagu värske uuring kinnitab, ka tulemuslik. Juunis läbis tugiisiku koolituse 12 inimest, kes soovivad teisi aidata ja ligimeseks olemise rõõmu kogeda.

Posted in Diakoonia Uudis

Reservkaplan Aarne Lätte: kaitseväelased ei võta sellist kaplanit omaks, kes ei ole koos nendega

Diakooniatöö Sihtasutus tegi videojäädvustuse Eesti Kirikute nõukogu liikmeskirikute ja kaitseväe juhi Martin Heremi kohtumiselt.

Posted in Diakoonia Uudis

Viljam Borissenko: kristlike organisatsioonide koostööst on kasu abi hädasolijaile ja ka aitajaile

Uimasti- ja alkoholisõltuvusega inimeste abistamisega tegelev Avatud Lootuse Fond on koos diakooniatöö tegijatega osalenud praktilistel koolitustel ja aidanud kohale toimetada välispartneritelt tulnud abisaadetisi, räägib Viljam Borissenko.

Posted in Diakoonia Uudis

Abisaadetised kuluvad ära ka abi andjatele

Tabasalu Pihlakodu juhataja Aule Kikas on diakooniatöötajatele abi eest tänulik, sest saadetud tekid, padjad ja meditsiiniseadmed kuluvad marjaks ära vastavatud õendushooldusosakonnale, kuid vajalikku jagub teistelegi Pihlakodu majadele.

Posted in Diakoonia Uudis

Peapiiskop Urmas Viilma: kiriku nähtav olemine ühiskonnas on väga oluline

“Kirik tegeleb, vähemalt peaks tegelema, inimesega juba enne kui ta sünnib ja mõtlema ka inimese eluõhtu peale, olema tema kõrval,” rääkis kiriku rollist ühiskonnas peapiiskop Urmas Viilma.