Posted in Eesti Kirik

Ajaleht Eesti Kirik 24.06.2020

Ülevaade ajalehe Eesti Kirik 2020. aasta jaanipäevanumbri teemadest

Posted in Uudis

Ajalehe Eesti Kirik 17. juuni teemade ülevaade

Millest kirjutab homne ajaleht Eesti Kirik? Anname teada.

Posted in Eesti Kirik

Eesti Kirik 10. juunil 2020

Anname ülevaate ajalehe Eesti Kirik tänases lehenumbris käsitletavatest teemadest

Posted in Uudis

Ajalehe Eesti Kirik 3. juuni teemade ülevaade

Millest kirjutab tänane ajaleht Eesti Kirik? Anname teada.

Posted in Uudis

Ajalehe Eesti Kirik 27. mai teemade ülevaade

Nelipühi eel ilmub Eesti Kirik poole mahukamana, 12 leheküljel. Peapiiskop Urmas Viilma läkituses nelipühaks ja Kristuse kiriku sünnipäevaks nendib kirikupea, et erinevalt riigi sünnipäevast ei korraldata nelipühal, mis on Eestis ka riigipüha, ei taevaste sõjavägede paraadi ega ka taevase Kuninga pidulikku vastuvõttu.

Posted in Uudis

Ajalehe Eesti Kirik 13. mai teemade ülevaade

Ajaleht Eesti Kirik tervitab õp Eenok Haamerit tema 85. sünnipäeval, mõtiskleb avalike jumalateenistuste taasalustamise ja sellele eelnenud piiranguteajaga seonduvast, vahendab uudiseid kogudustes ja haridusmaastikul toimuvast ning pakub mõistagi ka hingekosutust.