Posted in Hingepide Kirikukalender

Aktuaalses Kaameras räägiti advendipühapäevade tähendusest

Iga advendipühapäev kannab oma kindlat teemat. Esimesel advendil räägitakse alandlikkusest. Teisel advendipühapäeval süüdatakse kirikutes teine advendiküünal ning mõeldakse kuninglikkusest ja kirkusest.

Posted in Kirikukalender

Apostel Andreas oli esimene misjonär

30. novembril on kirikukalendri järgi apostel Andrease päev ehk andresepäev. Apostel Andreas oli Peetruse vend ja üks Jeesus esimesi jüngreid. Evangeeliumi järgi oli ta „esmakutsutu“ – üks esimesest neljast apostlist.

Posted in Silmaring Uudis

Kas tundsid ära kirikute siluetid Eesti Kiriku kalendri kaanel?

25. novembril avaldasime e-Kirikus kalendri kaanepildi ja palusime oma lugejatel mõistatada, millised kirikud on pildil. Siin on vastus:

Posted in Silmaring Uudis

Eesti Kiriku kalender 2023 kaanel on piltmõistatus

Eesti Kiriku kalender 2023 kaanel on seekord kujutatud 12 Eesti kiriku siluette. Kas tunned need pühakojad ära?

Posted in Kirikukalender

Kadripäev on pühendatud Aleksandria Katariinale

Katariina Aleksandriast (legendi järgi 3. või 4. sajandil) on kristlik pühak, kelle mälestuspäevana tähistatakse kadripäeva tavaliselt 25. novembril (õigeusu kirikus tänapäeval 24. novembril). Ta on üks kõige armastatumaid pühakuid ja arvatud 14 hädas aitaja hulka.

Posted in Kirikukalender

29. september: mihklipäev

29. septembril tähistame peaingel Miikaeli ja kõigi inglite püha. Me austame ingleid kui Jumala sõnumitoojaid ja teenijaid vaime, kes on läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste (Hb 1:14).

Posted in Kirikukalender

Täna on Ristija Johannese märtrisurma päev

Johannes astus esile Jeesuse eelkäijana, s.t Tema kuulutuse ettevalmistajana. Ta tegutses meeleparandusjutlustajana ning paljastas kuningakoja pattusid, mistõttu ta ka hukati. Enne seda oli ta öelnud Jeesusele viidates: „Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema“ (Jh 3:30).

Posted in Kirikukalender

7. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!” (Mt 5:20)

Posted in Kirikukalender

Madlipäev on Magdala Maarja püha

22. juulil meenutame Jeesuse ülestõusmise esimest tunnistajat ja kuulutajat Maarja Magdaleenat.

Posted in Kirikukalender

5. pühapäev pärast nelipüha

Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt.