Posted in Kirikukalender

7. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!” (Mt 5:20)

Posted in Kirikukalender

Madlipäev on Magdala Maarja püha

22. juulil meenutame Jeesuse ülestõusmise esimest tunnistajat ja kuulutajat Maarja Magdaleenat.

Posted in Kirikukalender

5. pühapäev pärast nelipüha

Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt.

Posted in Kirikukalender

31. mai on Maarja külaskäigu päev

31. mail on kirikukalendri järgi Neitsi Maarja külaskäigu päev, mil meenutame Maarja ja Eliisabeti kohtumist. Eliisabet tundis Maarjat nähes oma kõhus peagi sündiva Ristija Johannese liigutamist ja see oli talle märgiks, et Maarjast saab tõesti tõotatud Messia ema.

Posted in Kirikukalender Sündmus

Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud!

On vana tava tervitada ülestõusmispühadel üksteist sõnumiga: “Kristus on üles tõusnud!” Vastus kõlab: “Tõesti, Ta on üles tõusnud!”

Posted in Peapiiskopi läkitus

Peapiiskopi karjasekiri ülestõusmispühadeks

“Usk surnute ülestõusmisse on ristiusu olemuse kese – kristlaste usu põhjus ja eesmärk,” kirjutab peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Kirikukalender Sündmus Suur nädal

Suur Neljapäev: püha armulaua seadmine

Täna on kristlikus kalendris Suur Neljapäev, mille sõnumi keskmes on püha armulaud.

Posted in Kirikukalender Sündmus Suur nädal

Vaikse nädala kolmapäev: Jeesus mõistetakse surma

Vaikse nädala kolmapäeva teemaks kirikukalendris on Jeesus mõistetakse surma.

Posted in Kirikukalender

Täna on palmipuudepüha

Palmipuudepüha, mida tähistame pühapäeval nädal enne esimest ülestõusmispüha, on Piibli järgi see päev, mil Jeesus läks viimast korda Jeruusalemma ning inimesed tervitasid teda palmiokstega kui kuningat. Ei möödunud aga kuigi kaua, kui sama rahvahulk nõudis ta ristilöömist.

Posted in Kirikukalender

Täna on Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäev

Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäevaga 25. märtsil meenutatakse ingli kuulutust neitsi Maarjale, et ta saab Pühast Vaimust käima peale ja toob ilmale Jeesuse. Piiblis on sellest juttu Luuka evangeeliumi esimeses peatükis.