Posted in Kirikukalender

Esimene advendipühapäev: sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Uus kirikuaasta algab rõõmsa tervitusega „Hoosanna!“. Sellega avaldati austust Taaveti soost sirgunud võsule, kes tuleb Issanda nimel.

Posted in Kirikukalender

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kirikuaasta viimast pühapäeva nimetatakse igavikupühapäevaks, Kuningas Kristuse pühaks ja vana traditsiooni järgi ka surnute mälestuspühaks või surnutepühaks.

Posted in Kirikukalender

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. (Mt 24:36-37)

Posted in Kirikukalender

29. september: mihklipäev

29. septembril tähistame peaingel Miikaeli ja kõigi inglite püha. Me austame ingleid kui Jumala sõnumitoojaid ja teenijaid vaime, kes on läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste (Hb 1:14).

Posted in Kirikukalender

18. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles variseridele ja kirjatundjatele: “Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!” (Mk 7:9)

Posted in Kirikukalender

17. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.” (Jh 5:21)

Posted in Kirikukalender

14. pühapäev pärast nelipüha

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. (Mt 25:40)

Posted in Kirikukalender

12. pühapäev pärast nelipüha

Suurim teie seast olgu teie teenija! Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. (Mt 23:11-12)

Posted in Kirikukalender

7. pühapäev pärast nelipüha 2021

Jeesus ütles: “Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!” (Lk 6:27-28).

Posted in Kirikukalender

Apostlite pühapäev

Tänastes piiblilugemistes on juttu Jeesuse jüngrite kutsumisest ja jüngrite ülesandest. Kristlik kirik on rajatud apostlite ja prohvetite alusele, selle vaimuliku templi nurgakiviks aga on Kristus ise (Ef 2:19-22).