29. september: mihklipäev

29. september: mihklipäev

29. septembril tähistame peaingel Miikaeli ja kõigi inglite püha. Me austame ingleid kui Jumala sõnumitoojaid ja teenijaid vaime, kes on läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste (Hb 1:14). Jeesus on toonud eeskujuks lapse usu ja hoiatab laste põlgamise eest, sest nende inglid taevas näevad alati Jumala palet (Mt 18:10). Seetõttu on kujunenud mihklipäevast ka laste püha ja pühapäevakoolide õppeaasta algus.

Guido Reni “Peaingel Miikael alistab Saatana”, maalitud 1630-1635

Raamatus “Iga päev sinu juures” öeldakse: Inglid on Jumala saadikud. Oluline ei ole see, kuidas nad välja näevad, vaid sõnum, mida nad toovad. Igatahes ei ole inglid Piibli kohaselt armsad tiivulised olendid, vaid pigem sellised, kellega kohtumine tekitab inimestes aukartust. Jumal on paljud olulised teadaanded inimestele läkitanud just inglite vahendusel, olgu selleks Ristija Johannese või Jeesuse sünni kuulutus või Kristuse ülestõusmise rõõmusõnum.

Piibli järgi rõõmustavad inglid iga inimese üle, kes pöördub Jumala poole. Sellist inimest nad lausa kannavad kätel, hoides teda kõige kurja eest (Psalm 91). Inglid kaitsevad ja juhatavad inimesi, nad on teenijad vaimud, kes on läkitatud meid abistama (Kiri heebrealastele 1:14).

Mitmes koguduses algab mihklipäeva paiku pühapäevakool. Miks on saanud kirikukalendri ühel päeval kokku lapsed ja inglid? Võib-olla sellepärast, et inglid on Jumala saadikud, kes kannavad erilist hoolt nende eest, kes erilist hoolt vajavad.

Miikael on Piibli järgi kristliku koguduse taevane kaitsja, taevavägede juht, õiguse ja kohtumõistmise, ent ka armu ja halastuse ingel. Koos teiste peainglitega kuulub ta kaheksandasse üheksast ingellike jõudude astmest ning on kõigi üheksa ingliseisuse patroon, headuse, aususe ja inimkonna hüvede eestseisja. Ta on inimeste eestkostja Jumala juures, toetab surijaid ja juhib nende hinged taevasse. Apokalüpsises on tema ülesandeks lõpliku võidu saavutamine kurjuse jõudude üle.

Miikaelile pühendatud kirikud Eestis:

KeilaJuuruJõhviKodavereKihelkonnaRäpinaHäädemeesteRõnguLäänemaa Mihkli kihelkonnaTallinna Mihkli kirik. Hävinud on Narva Mihkli kirikRakvere Kolmainu kirikut nimetati varem samuti Mihkli kirikuks. Tallinnas asus ka tsistertslaste Miikaeli nunnaklooster.

Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad. (Ps 34:8)


Loe lisa:

Jaan Tammsalu “Inglitest”, Eesti Kirik 28.09.2022

Laulu lugu: “Kõik inglid taeva valguses”

“29. septembril tähistame mihklipäeva”, Eesti Kirik, 28.09.2011