Valitsuse värske korraldus kirikutes suuri muudatusi kaasa ei too

Valitsuse värske korraldus kirikutes suuri muudatusi kaasa ei too

Siseministeerium andis oma ringkirjas kirikutele teada, et avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste puhul 26. augustist kehtiv Vabariigi Valitsuse korraldus (nr 305) võrreldes varasema korraldusega (nr 282) olulisi muudatusi kaasa ei too.

Siseruumides toimuvatel avalikel jumalateenistustel ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel tuleb tagada:

  • hajutatuse põhimõtte järgimine, v.a. korralduses sätestatud juhtudel (korralduse punkt 7);
  • kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine, v.a. korralduses sätestatud juhtudel (korralduse punkt 8);
  • desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine (korralduse punkt 9);
  • siseruumi täituvus kuni 50% või kuni 50 osalejat (korralduse punkt 10 allpunkt 5).

Välistingimustes piiratud territooriumil on avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimise tingimuseks osalejate piirnumber kuni 100 inimest.

Hajutatuse nõude järgimine tähendab kehtivate reeglite kohaselt, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse (https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused)

Eelnimetatud piiranguteta on avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi lubatud läbi viia juhul, kui enne osalemist esitatakse tõend COVID-19 haiguse läbi põdemise, vaktsineerituse, vaktsineerituga võrdsustatud isikuks olemise, SARSCoV-2 testi tegemise kohta. Sama nõue kehtib teiste avalike ürituste, täiendõppe ja huvitegevuse puhul.

Kui Alfa- või leerikursusel osalejad on alla 18-aastased, siis nendele nõuded COVID-testi/tõendi esitamiseks ei laiene. Tõendi esitamistea on võimalik ka inimeste iseseisev kogunemine, näiteks laulukooride provides osalemine.

Kehtiva korralduse terviktekst on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001; korralduse seletuskiri on leitav aadressilt: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.23_k305_vv_sel.pdf     

Lisa kommentaar