Ajaleht Eesti Kirik 24.06.2020

Ajaleht Eesti Kirik 24.06.2020

Eesti Kirik 24.06.2020

Millest kirjutab ajaleht Eesti Kirik 24. juunil 2020?

20. juunil peeti EELK Usuteaduse Instituudi akadeemilise aasta lõpujumalateenistust, lõpetanutele anti üle diplomid ja kauaaegsetele tublidele töötajatele jagati tunnustusmedaleid. 

2011. aastal taasavatud Tallinna Toomkooli esimese lennu 22 õpilast lõpetasid 17. juunil  ja 2013. aastal taasavatud Tartu Luterliku Peetri Kooli koduõppe suunal neli õpilast lõpetasid 19. juunil põhikooli. 

Üle kümne aasta EELKs teeninud misjonärid Titta Hämäläinen, Pia ja Tero Ruptsala lahkuvad misjonitöölt Eestis. 

Jumala päästva armu  märkamiseks on meile saadetud teevalmistajad, kinnitab jaanipäeva eelse lehe juhtkirjas piiskop Joel Luhamets.

Surnuaiapühade ilust ja valust kolumni kirjutades väljendab Jaan Tammsalu lootust, et sellel aastal kuulevad inimesed surnuaiapühadel evangeeliumi ja lohutavaid sõnu.

Eestis on kõrgharidus ja teoloogia olnud alates 17. sajandist omavahel tihedas kokkupuutes, kinnitab usuteaduse instituudi dekaan Randar Tasmuth kirjutades hariduse andmisest EELK kõrgkoolis. 

Turismipunktidesse on jõudnud tänavune “Teeliste kiriku” brošüür, kust huviline leiab 450 pühakoja lühitutvustused, samuti pakutakse ülevaadet, millal on kiriku uksed teelistele avatud. 

Eestlaste jaoks on aasta olulisemad pühad jõulud, uusaasta ja jaanipäev, kirjutab Kaido Soom ja lisab, et kõigil neil pühadel on olemas ka kiriklik tähendus.

Sihtasutusel EELK Perekeskus on sündinud uus nõustamiskeskus Jõhvis, millega laieneb kiriku perenõustamisteenus nii Lääne- kui ka Ida-Virumaale.

Aastaid Nõmme koguduses organist ja koorijuht ning Vanalinna hariduskolleegiumis muusikaõpetaja olnud Imbi Laas rõhutab, et tema missioon on olla õpetaja.

Kullamaa kogudus valis endale õpetajaks Soomes sündinud ja misjonärina Sambias teeninud Kari Antero Tynkkyneni, kes pole Läänemaal võõras, sest hakkas Lihula koguduses teenima juba1994. aastal diakonina.

Rahvapärandi kaitsjate seas on tekitanud  pahameelt Põlva lähedal Tännassilma külas kasvanud Viglasoo ristimetsaga toimunu.

Eestis 1923. aastal toimunud usuõpetuse rahvahääletuse tulemused annavad tunnistust märkimisväärsest piirkondlikest erinevustest hoiakutes luteri kiriku suhtes.

Võib-olla on vaja vaid juhatust ja julgustust, arvab lehejutluses Jämaja koguduse õpetaja Anu Konks.

Eesti Kirik soovib oma lugejatele head võidupüha, ilusat jaaniaega ja kaunist suve! Järgmine Eesti Kiriku number ilmub 5. augustil.