Täna tähistame Ristija Johannese sünnipäeva

Täna tähistame Ristija Johannese sünnipäeva

24. juunil, aasta valgemal ajal pühitseme Ristija Johannese sünnipäeva. Tema oli Messia tulekut kuulutanud prohvetite pika rea lõpetaja. Ta nimetas end ka maailma Päästja teevalmistajaks ja tunnistas, et Jeesus ongi see Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Oma lisanime sai ta selle järgi, et ristis inimesi Jordani jões.

Ristija Johannes (õli, lõuend) Albert van Ouwater, 15. sajand; Capilla Real, Granada, Hispaania

Jeesuse ja Johannese emad olid sugulased ja Johannes sündis pool aastat enne Jeesust (Lk 1:26,36). Seetõttu peamegi jaanipäeva keset suve, misjärel hakkavad päevad taas lühenema. See sobitub hästi ka Johannese enda sõnadega, mida ta lausus Jeesusele viidates: “Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema” (Jh 3:30).

Ristija Johannese kuulutus oli lihtne, kuid südamessetungiv: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“ Lähedalt mitte ajaliselt, vaid füüsiliselt – ta on meie kõrval, meile kättesaadav. See kuulutus põhjustas rahvaliikumise Jordani jõe äärde, kus Johannes ristis rahvahulki.

Raadio 7 kodulehel mõtiskletakse jaanipäeva sõnumi üle: “Vanast uude astumine pidi toimuma meeleparanduse ehk muudatuste teel. Uued korraldused ja välised kombed ei muuda põhiliselt midagi. Uus peab sündima meie sees ja alles seejärel muutuvad ka välised vormid ja meie käitumine. Südame ja meelsuse muutmine on raske töö. See on kui põlemine. Nagu puude põlemine jaaniööl. Ometi rõõmustavad inimesed jaanitule ümber. Põlemisel vabanev soojus ja valgus aitab jätkata oma igapäevatoiminguid. Ka jaaniöö võib saada meile sillaks uude ellu, kui me iseendas anname ruumi Ristija Johannese sõnumile.” (Raadio 7)

Ristija Johannese sünnipäev on üks väheseid, mida kristlik kirik Jeesuse ja Maarja (8. september – ussimaarjapäev) sünnipäevade kõrval tähistab. Üldine kiriklik tava on tähistada vastavate mälestuspäevadega kirikuisade, pühakute ja märtrite surmapäevi kui taevasse sündimise päevi.

Jaanipäeva liturgiline värv on valge.

https://www.facebook.com/EestiKirik/videos/10211903282571611/?v=10211903282571611

Täna palvetame:

Jumal, kõige valguse allikas, Sina valisid oma sulase Johannese tunnistama Kristusest, kes kõiki inimesi valgustab. Õpeta meid end ohverdama nagu Johannes, et meie sees saaks suureks ja vägevaks Kristus, Sinu Poeg, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Loe lisa: