Kui palju on maailmas luterlasi?

Kui palju on maailmas luterlasi?

Luterlik Maailmaliit (LML) avaldas ülevaate oma liikmeskirikute liikmeskonna kohta. Aluseks on 2019. aasta ülemaailmse statistilise uurimise tulemused, kus on ülevaatlikud andmed luterluse levikust maailmajagude kaupa ning detailsed andmed liikmeskirikute liikmete arvu kohta üksikutes riikides.

Allikas: LML

Arvud edastavad LML liikmeskirikute, assotsieerunud kirikute, tunnustatud kirikute, koguduste ja kirikukogukondade liikmete arvu.

Statistika põhineb andmetel, mis on peamiselt laekunud 2020. aasta mai lõpus. Kõige värskemad andmed Euroopa kohta pärinevad 29. juulist 2020. aastal.

Link ingliskeelsele dokumendile The Lutheran World Federation –
2019 Membership Figures.

Allikas: ajakiri Kirik ja Teoloogia LML andmete põhjal