17 juuni, 2024

Luterliku Maailmaliidu presidendiks valiti piiskop Henrik Stubkjær

Täna, 16. septembril Krakowis toimuva Luterliku Maailmaliidu (LML) 13. assambleel ütles Henrik Stubkjær üleilmse luterlike kirikute osaduskonna uueks presidendiks valimise järel, et LML-i töö jätkub tema juhtimise all neljal põhisuunal: töö abivajajate ja rõhutute heaks, ühised algatused misjonitöös, teoloogilised arutelud ning oikumeeniline koostöö.