Luterliku Maailmaliidu nõukogu lõpetas kohtumise uue strateegia ja avalike avalduste heakskiitmisega

Luterliku Maailmaliidu nõukogu lõpetas kohtumise uue strateegia ja avalike avalduste heakskiitmisega

Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu esimene täiskogu istung lõppes pärast uue strateegia, teoloogiliste uurimisprotsesside ja avalike ning oikumeeniliste küsimuste avalduste heakskiitmist ning uue liikmeskiriku vastuvõtmist.

Uus strateegia

LML-i juhtorgan kiitis ühehäälselt heaks uue strateegia aastateks 2025-2031 pealkirjaga “Lootuse jagamine.” See põhineb kolmteistkümnenda assamblee resolutsioonidel ja töötati välja pärast mitme kuu pikkusi konsultatsioone kirikuliidrite, LML-i partnerite esindajate ja töötajatega.

Lisaks kiitis LML-i juhtorgan heaks järgmise aasta programmid ja eelarveplaanid ning avas uue LML-i osaduskonna kontori.

Luterliku ja Õigeusu ühisavaldus Nikaia usutunnistuse kohta

Otsustav organ sai kaks ühisavaldust Luterliku-Õigeusu Ühiskomisjonilt: üks Püha Vaimu kohta ja teine Filioque küsimuse kohta (sõna, mis lisati Nikaia usutunnistusele Lääne kristluses). Dialoogikomisjon käsitles filioque küsimust “eristatud konsensuse” perspektiivist. Selle tulemused võivad märkimisväärselt mõjutada suhteid Ida ja Lääne kirikute vahel.

Avalikud avaldused

LML-i nõukogu liikmed kiitsid heaks viis avalikku avaldust: usuvabaduse või veendumuste vabaduse kohta; õiglus ja rahu globaalse konfliktide kontekstis; sõda Ukrainas; kriis Gazas, okupeeritud Palestiina aladel ja Iisraelis; ning läbipaistva, kaasava ja vastutustundliku valitsemise kohta.

Uurimisprotsessid

Nõukogu algatas ka kaks uut uurimisprotsessi: 21. sajandi kontekstis Risti teoloogia ja Rahu ning leppimise teemal konflikti ja sõja kontekstis. Samuti kiitis nõukogu heaks töögruppide loomise liikmeskirikute vastastikuse vastutuse raamistiku ettevalmistamiseks ja poliitikate väljatöötamiseks kahes teises valdkonnas, mis osutusid assamblee osalejate jaoks prioriteetseteks: põlvkondadevaheline õiglus ja kliimaõiglus.

Nõukogu tervitas Evangeelset Luterlikku Kirikut Venemaal kui LML-i otsest liikmeskirikut. Seni kuulus see Luterlikku osadusse läbi Venemaa ja teiste riikide Evangeelsete Luterlike Kirikute Föderatsiooni (ELCROS).


Vaata ka: