13 apr., 2024

Jaan Lahe: religioonialane haridus on parim rohi üksteisele näpuga näitamise vastu

EELK Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe kirjutab instituudi ülesandest ühiskonnas ja kirikus. Lahe toonitab, et nõnda nagu muutub ühiskond, peab paratamatult muutuma ka see, kuidas teoloogiline haridusasutus tegutseb. Sest mis kasu võiks küll olla sellest, kui 2022. aastal püütaks lahendada näiteks 1980ndate aastate probleeme?

Kas haritud inimese tunnus on ka usualane kirjaoskus?

Uue kooliaasta algus viib mõtted sellele, mis õigupoolest on hea haridus. Tartu Ülikooli dotsent Olga Schihalejev arutleb, kas hea hariduse juurde peaks kuuluma ka usualane kirjaoskus. Usundiõpetuse teemalistes debattides on jäänud talle silma, et inimesed kahel pool rindejoont on vaielnud erinevate asjade, usu- ja usundiõpetuse üle.