Posted in Silmaring Uudis

Täna on Mustamäe kirikus dr Jaan Lahe loeng kristluse ajaloost

Esmaspäeval, 19. septembril kell 18.30 on Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus avalik loeng, milles tuleb juttu kristlusest 2. sajandil. Kõneleb dr Jaan Lahe.

Posted in Silmaring Sündmus Uudis

Konverents “Uus Testament ja misjon” on nüüd järelvaadatav

Konverents “Uus Testament ja misjon: Kes meilt läheks? Saada mind!“ toimus EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 7. aprillil 2022.

Posted in Küsi vaimulikult! Silmaring

Sarjas “Vestlusi Piiblist” on vaatamiseks juba 10 videot

Stuudios on vestlemas Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja Tallinna Mustamäe koguduse õpetaja, piibliteaduste professor Jaan Lahe. Värskeimas videos tuleb juttu Pühast Vaimust – kuidas teda läbi Piibli on kirjeldatud ning kuidas tema kohalolu ära tunda.

Posted in Silmaring Uudis

Veel saab registreerida kursusele “Paul Tillich ja tema teoloogia”

Täiendusõppe kursuse “Paul Tillich ja tema teoloogia” eesmärk on anda mitmekülgne ja põhjalik ülevaade Paul Tillichist kui 20. sajandi ühest mõjukamast teoloogist ja tema teoloogilisest pärandist. Kursuse viib läbi professor Jaan Lahe, kes on Paul Tillichi uurija ja tõlkija.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Jaan Lahe: kiriku ülesanne raskel ajal on aidata kannatanuid ja julgustada neid, kes kardavad

Teoloog ja religiooniteadlane Jaan Lahe leiab, et kiriku ülesanne sel raskel ajal on aidata kannatanuid ja seda teevad Eesti vaimulikud praegu suure pühendumisega. Selle kõrval on kirikul aga veel teinegi oluline roll – ta peab olema ka julgustaja, sest Kristuses on antud meile teeniva armastuse eeskuju.

Posted in Uudis

Mustamäe kogudus alustab piibliseminaride sarjaga

Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses (Kiili 9. Tallinn) algab 27. jaanuaril kell 18.30 koguduse abiõpetaja teoloogiadoktor Jaan Lahe eestvedamisel uus sari „Mitmetimõistetavad kohad Piiblis“.

Posted in Küsi vaimulikult! Silmaring

Vestlusi Piiblist: Jumal Uues ja Vanas Testamendis

Seekordses saates “Vestlusi Piiblist” räägitakse Jumalast Uues ja Vanas Testamendis. Kuidas mõista Kolmainsust? Mis on Jumala nimi? On ta mees või naine?
Stuudios on vestlemas Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja Tallinna Mustamäe koguduse õpetaja, piibliteaduste professor Jaan Lahe.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Jaan Lahe arutleb: milleks on vaja kirikut?

Teoloog, religiooniloolane ja vaimulik Jaan Lahe arutles lähemalt “jõuluusku” eestlaste teemal, kuid vaatles asja laiemaltki: mis on ikkagi see salapärane “miski”, mis inimesi jumalateenistusele toob? Milles seisneb kirikus käimise praktiline väärtus?

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Jaan Lahe: religioonialane haridus on parim rohi üksteisele näpuga näitamise vastu

EELK Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe kirjutab instituudi ülesandest ühiskonnas ja kirikus. Lahe toonitab, et nõnda nagu muutub ühiskond, peab paratamatult muutuma ka see, kuidas teoloogiline haridusasutus tegutseb. Sest mis kasu võiks küll olla sellest, kui 2022. aastal püütaks lahendada näiteks 1980ndate aastate probleeme?

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Jaan Lahe: ühtsusest ja paljususest

Küsimus kiriku ühtsusest on olnud oluline eriti neil aegadel, kui erinevate usuliste vaadete ja teoloogiliste arusaamade vahel on pinged suureks kasvanud. Nii on see ka praegu, mil toimub debatt abielu mõistmise, homoseksuaalsusesse suhtumise ning ka Pühakirja õige tõlgendamise üle, kirjutab vaimulik ja teoloogiadoktor Jaan Lahe.