Tallinna Kaarli koguduses alustavad teoloogiaring ja piibliseminarid

Tallinna Kaarli koguduses alustavad teoloogiaring ja piibliseminarid

Tallinna Kaarli koguduses alustab teoloogiaring, mis on mõeldud kõigile teoloogiast ehk usuteadusest huvitatutele. Erinevalt leerikoolist ei jagata teoloogiaringis algteadmisi kristlikust usust, vaid nende olemasolu eeldatakse.

Osalejatelt eeldatakse ka harjumust lugeda keskmisest pisut raskemaid tekste. Igal kohtumisel arutletakse ühe konkreetse teksti üle. Kõik tekstid on olemas eesti keeles ja tehakse ringis osalejatele kättesaadavaks paar nädalat enne ringi kogunemist. Teoloogiaringi kokkusaamine sisaldab sissejuhatavat lühiloengut ning ühist arutelu loetud teksti üle.

Teoloogiaringi teemadevaldkonda hõlmab kolme olulist teoloogilist distsipliini – süstemaatilist teoloogiat, mis uurib kiriku õpetust, piibliteadusi, mis uurivad Piiblit teaduslike meetoditega ja kirikulugu ehk kristluse ajalugu. Ringis on osavõtumaks 3 eurot kord.

Ring toimub paralleelselt nii Kaarli koguduse majas kui ka veebis, et osaleda saaksid ka huvilised Eesti teistest paikadest. Osavõtumaks sisaldab nii kohvilauda neile, kes osalevad füüsiliselt, kui ka materjale kõigile osalejatele.

Kaarli koguduse teoloogiaring on Kaide Rätsepa nimeline. Kaide Rätsep (1926–1994) oli Kaarli koguduse õpetaja a-tel 1954–1983. Ta õppis Ofxordi ülikoolis ning on tuntud Uue Testamendi teadlase ja varakristluse ajaloo uurijana. Teoloogiaringi juhendab Kaarli koguduse abiõpetaja, teoloogiadoktor Jaan Lahe, kes on uurinud nii Kaide Rätsepa elu kui ka tegelenud tema uurimisteemadega.

Teoloogiaringi esimene kokkusaamine toimub neljapäeval, 25. jaanuaril kell 18.00–19.30 Kaarli koguduse majas ning veebis, mille link saadetakse kõigile registeerunutele.

Registreerumiseks kirjutage jaan.lahe@kaarlikogudus.ee ja teile saadetakse esimese seminari tekst.

Esimeste kokkusaamiste teema on “Ajalooline Jeesus ja kuulutatud Kristus”. Kõigil osalejatel palutakse tekst enne kokkusaamist läbi lugeda, sest arutelu toimub konkreetse teksti põhjal.

Tasuta piibliseminarid

Kaarli koguduses hakkavad toimuma piibliseminarid. Erinevalt piiblikoolist ei anna seminarid süstemaatilist ülevaadet kogu Piiblist. Seminarides vaadeldakse põhjalikult üksikuid kirjakohti ja eriti kirjakohti, mida on mõistetud ja tõlgendatud erinevalt. Seminar koosneb kolmveerand tundi kestvast tekstikäsitlusest ja sellele järgnevast arutelust. Ka teoloogiaringi juhendab koguduse abiõpetaja Jaan Lahe.

Esimene piibliseminar toimub kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 18–19 Kaarli koguduse majas. Arutlusele tuleb tekst Fl 2:5-11. Piibliseminarid on tasuta ning neil osalemiseks ei pea registreeruma. Seminare kannab üle Raadio 7.


Vaata ka:

Meeldib 1