Eesti Kirik 17.01.2024

Eesti Kirik 17.01.2024

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 17. jaanuaril Issanda aastal 2024

Tartus toimuval vaimulike konverentsil tuleb arutlusele EELK ühtse peajumalateenistuse korra eelnõu, mida tutvustab piiskop electus, EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni esimees Marko Tiitus.

„Sõna on vaimulike peamine töövahend ja Jumala sõna tundmine nende hariduse alus,“ kirjutab juhtkirjas piiskop electus Anti Toplaan vaimulike konverentsi juhatuse esimehe rollis.

Kui kohustusliku usundiõpetuse teemal tuleks rahvahääletus, oleks see esimene vabalt valitud ajal ja teemal korraldatav rahvahääletus taasiseseisvunud Eestis, kinnitab kolumnist Alar Kilp. Ta lisab, et kui rahvahääletus peaks töösse minema, siis näevad selle protseduurireeglid ette ka korralikku teavitustööd, mille käigus erinevad küsimused saaks vastuse.

Homme, 18. jaanuaril kell 12 esitletakse Tallinnas usuteaduse instituudis raamatut „Et meis oleks elu“, kuhu koostaja Ove Sander on koondanud tekste Evald Sae kirjalikust pärandist.

Jõulude eel oma esimest juubelit tähistanud Valdo Lusti puhul on tegemist vaimulikuga, kes on suutnud kõnetada paljusid ka väljaspool kirikut. Politsei- ja piirivalveameti peakaplanina võrdleb ta kogudusevaimuliku tööd kaplani tööga.

14. jaanuaril seati õp dr Jaan Lahe Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja ametisse. Meeles peeti ka pastor loci Jaak Aus, kellel 12. jaanuaril möödus ordinatsioonist 30 aastat.

Igal inimesel on õigus elada vägavallavabas ja toetavas keskkonnas, kinnitab Martin Kreitsman politsei- ja piirivalveametist ja pöördub vaimulikkonna poole palvega toetada abivajajaid: „Oluline on luua tugisüsteem, kus vaimulikud on valmis abistama ja suunama inimesi spetsialistide poole, kes oskavad pakkuda konkreetset abi“.

„Olen pidanud loomulikuks, et kristlane, kes järgib eeskujuna Jeesust, ei ole suhtlemises ega suhetes vägivaldne,“ märgib peapiiskop Urmas Viilma ja on oma väljaütlemises resoluutne: „Igasugune vägivald ja kuritarvitamine tuleb selge sõnaga Piiblile toetudes hukka mõista“.

Lähisuhtevägivald ei ole peresisene probleem, vaid kogu ühiskonda puudutav valupunkt, kirjutab Pille-Riin Makilla ja lisab, et me ei tohiks alahinnata kirikute rolli selle leevendamisel.

Eesti Kirikute Nõukogu 2023. aasta oikumeeniline preemia, mis omistati Raadio 7 peatoimetaja Helle Aanile, tõstab tähelepanu keskmesse kristliku meediatöö. „Tuleks keskenduda inimesele, sest kui inimesel on asjad paigas, siis läheb ka riigil paremini,“ märgib tunnustatu Eesti Kirikule antud intervjuus.

Lehejutluses nimetab Nõmme Rahu koguduse abiõpetaja Marek Alveus, et tuleb hästi valida, mis on see kalju, millele toetuda: „Sest mõni kannab alati, mõni mureneb ajaga kiirelt“.


Vaata ka: