Veel saab registreerida kursusele “Paul Tillich ja tema teoloogia”

Veel saab registreerida kursusele “Paul Tillich ja tema teoloogia”

Teoloog Paul Tillich (Foto EELK UI)

Täiendusõppe kursuse “Paul Tillich ja tema teoloogia” eesmärk on anda mitmekülgne ja põhjalik ülevaade Paul Tillichist kui 20. sajandi ühest mõjukamast teoloogist ja tema teoloogilisest pärandist. Kursuse viib läbi professor Jaan Lahe, kes on Paul Tillichi uurija ja tõlkija.

Teemad: Paul Tillichi elu; Tillichi koht teoloogia ja kristliku mõtlemise ajaloos; teoloogia ja filosoofia suhted; ontoloogia – õpetus olemisest; olemine ja inimeksistents; eksistentsi võõrandatus ja traagika ehk patt; Jumal kui see, mis meid tingimatult puudutab ja ilmutus kui tee Jumala juurde; ilmutuse liigid; Jeesus Kristus kui uue olemise tooja; lunastus ehk vabanemine võõrandumisest ja ambivalentsusest ning osasaamine uuest olemisest; „viimsed asjad“ – lunastuse realiseerumine universaalsel ja isiklikul tasandil.

Kursus toimub 10.03, 15.03, 23.03, 29.03, 06.04, 13.04, 19.04, 27.04, 04.05, 12.05.2022 kell 18.00-19.30 Zoomi vahendusel.

Koolituse hind 45 eurot. Registreeruda palume hiljemalt 9. märtsiks 2022.

Info ja registreerimine

Materjalid:

 • Jaan Lahe Vaba Akadeemia loengud (saadavad youtubes);
 • T i l l i c h, Paul 1987. „Prohvetliku traditsiooni taasavastamine reformatsioonis“. Tõlkinud Elmar Salumaa. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Tallinn: EELK Konsistoorium, lk 47-60.
 • T i l l i c h, Paul 1989. „Kuidas on teadus viimase sajandi jooksul muutnud inimese enesemõistmist.“ Tõlkinud Kalle Kasemaa. Akadeemia 1/1989, lk 151-161.
 • T i l l i c h, Paul 1990. „Humaansus ja religioon. Hamburgi Goethe-auhinna kõne 1. juulil 1958“. Tõlkinud Mart Kivimäe. Looming, nr. 12, lk 1674-1679.
 • T i l l i c h, Paul 1991. „Inimene kristluses ja marksismis“. Tõlkinud Elmar Salumaa. Akadeemia 8/1991, lk 1609-1027.
 • T i l l i c h, Paul 2008. „Jumala tõelisus“. Tõlkinud Jaan Lahe. Akadeemia 4/2008, lk 820-866.
 • T i l l i c h, Paul 2009 a.. „Eksistents ja Kristuse ootus“. Tõlkinud Jaan Lahe. Akadeemia 12/2009, lk 2237-2267.
 • T i l l i c h, Paul 2009 b. Religioossed kõned. Tõlkinud Kalle Kasemaa, Vallo Ehasalu, Arne Hiob, Ursula Vent ja Jaan Lahe. Tartu: Johannes Esto Ühing.
 • T i l l i c h, Paul 2019. „Usulise keele olemus.“ Tõlkinud ja kommenteerinud Jaan Lahe. Akadeemia, 1/2019, lk 115−126.
 • T i l l i c h, Paul 2021. Julgus olla. Tõlkinud Anu Põldsam. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • K a s e m a a, Kalle 1989, „Paul Tillich“, Akadeemia, nr 1, lk 160-161.
 • K i v i m ä e, Mart 1990, „Paul Tillichist“, Looming, nr. 12, lk 1680-1691.
 • K u l l, Anne 2021. „Järelsõna.“ – Paul Tillich, Julgus olla. Tõlkinud Anu Põldsam. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, lk 157-184.
 • L a h e, Jaan 2020. Sõnum teisest maailmast. Mis on kristluse põhisõnum? Tallinn: Hildegarde raamatud.

Kursuse maht on 3 EAP ning aine sooritamiseks on vajalik kirjutada essee ( 3-5 lehekülge, leheküljel 1800 tähemärki koos tühikutega).

Lisainfo: Kerstin Kask, kerstin.kask@eelk.ee, tel 553 0399

Vaata ka:

EELK UI koolituskalender

Lisa kommentaar