Posted in Hingepide Uudis

Vikerraadio hommikumõtiskluste kaasteeline on Toomas Paul

Oma esmaspäevases hommikumõtiskluses soovis vaimulik kõigile alanud nädalaks kõigile reipust ja head tuju – seda vaatamata praegsele murelikule ajale. Sellest, kuidas murekoormasse suhtuda ja sellega toime tulla, rääkis Toomas Paul tabavalt toidu valmistamise lugu appi võttes.

Posted in Meie inimesed Sündmus Uudis

Tallinna Jaani kirikus avati Toomas Pauli büst

“Kui ma püüdsin Toomase lopsakaid juukseid ja näoilmet natuke vihase ja kompromissitu Moosesena kujutada, siis hakkas kõik tasapisi paika nihkuma,“ ütles skulptor Mati Karmin. Portree väljaaitamine marmorplokist kestis siiski veel oma poolteist aastat.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Toomas Paul: “Kes on inimene, et ta esitab Kõigevägevamale tingimusi?”

“Sõna ristist on totrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi,” tuletab õpetaja Toomas Paul meelde apostel Pauluse sõnu.

Posted in Kompass Kõneaine

Mida me teeme, kui me palvetame? Vaimulikud vastavad

Praegusel äreval ajal mõeldakse palvetamisest iga päev isegi meie usukauges Eestis. Vaimulikud kutsuvad kõiki üles: palvetage, see on kõige olulisem! Ent mis on õigupoolest palve ja millel põhineb veendumus, et see tõepoolest aitab – see on nõudnud läbi meedia eraldi selgitamist.

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Jõuluaja 2. pühapäev. Tänase päeva teema on: Issanda templis. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse emeriitõpetaja Toomas Paul.

Posted in Hingepide Uudis

Õpetaja Toomas Paul tuletab meelde: “Sina vajad Jumalat.”

Lõppeva aasta viimasel nädalal, alates 27. detsembrist 2021 kuni uue aasta 2. jaanuarini on koos Vikerraadio kuulajatega mõtisklemas emeriitõpetaja Toomas Paul. Nädala esimestel hommikuminutitel kutsus vaimulik kaasa mõtlema töö ja puhkuse rütmi üle ning esitama küsimusi Jumala olemuse kohta. Juttu tuli ka palve kohast meie elus.

Posted in Hingepide Uudis

Vikerraadio hommikumõtiskluste kaasteeline on Toomas Paul

Alates esmaspäevast, 13. septembrist sisustab “Vikerhommiku” raadionädala hommikumõtisklused õpetaja emeeritus Toomas Paul. Esmaspäeva hommikul rääkis vaimulik rõõmustamisest, milleks paljude arvates peab olema hea põhjus. Enamik vaatab ju algavale päevale murelikult…

Posted in Hingepide

Õpetaja Toomas Paul kõneles valgusest ja valgusekandjatest

Õpetaja Toomas Paul tuletas oma hardushetke mõtiskluses meelde, et ehkki Piiblis mainitakse valgust ülima hea tähenduses, võib see olla ka virvatuli, mis eksitab teelt. Inimene saab parimal juhul olla vaid valguse vahendaja, peegeldaja, tuletab ta meelde.

Posted in Kõneaine Sündmus

Teoloogiadoktor Toomas Paul loodab, et Jumal äratab Piiblit tõlkima mõne tänapäeva Hieronymuse

“Piibel peaks olema värske. Just seda nimetab Marju Lepajõe pühale Hieronymusele iseloomulikuna. Eestlastel on olnud väga hea tõlge ligi kolmsada aastat, ja seda lihtsalt “parandada” pole põhjust. Uuel on mõte ikkagi siis, kui ta mõjub kosutavalt, nagu värske, hästi lõhnav tuulehoog.”