Kirikuelusaates oli jutuks kiriku väljumine kriisist

Kirikuelusaates oli jutuks kiriku väljumine kriisist

26. aprilli Vikerraadio Kirikuelu saates oli külas peapiiskop Urmas Viilma ja rääkis sellest, kuidas on kirikud eriolukorraga kohanenud. Jutuks oli seegi, milliseid samme kavandab kirik eriolukorrast väljumiseks. Samuti põhjendas peapiiskop, miks oli tarvis senistele veebikanalitele lisaks e-Kirikut.

Urmas Viilma rääkis kiriku kohanemisest muutunud oludes, et teatud mõttes on tekkinud „teise Eestiga“ analoogiliselt pinnalt „teise kiriku“ olukord – on need, kes on suutnud sammu pidada ja arendada digipädevust ning mahajääjad. Tema hinnangul on olukord sama nagu praegu koolides, kus kõik õpilased ei suuda oskuste ja vahendite puudumise tõttu teistega võrdselt koolitöös osaleda. Peapiiskop on kogudustele öelnud, et kui juba kord on üle digivõimekuse lati suudetud hüpata, siis tuleks seda taset ka tavaolukorras säilitada. Inimesi, kes veebi kaudu koguduse teenistusi jälgib, on kordades rohkem kui pühapäeviti kirikus. See tähendab, et veebipõhiselt jälgivad teenistusi needki inimesed, kes tavapäraselt kirikusse üldse ei satu. Seepärast ei tuleks tema arvates ka karta, et seni pühapäeviti kirikus käinud inimesed jäävadki ülekannete jätkudes mugavustsooni ega hakkagi enam edaspidi kirikusse minema.

Praeguseks on peapiiskopi sõnul tekkinud juba teistpidine surve, et inimesed tahavad naasta tavapärase koguduseelu rütmi juurde ja igatsevad näha teisi inimesi. Nädalaid on oldud eemal armulauast. Kuna luterlikus kirikus on teenistuste puhul võimalik järgida nii hügieeninõudeid kui 2+2 reeglit, on kirik teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku kirikute järk-järguliseks avamiseks, mis võiks toimuda maikuus. Ei saa küll loota, et kirikud avanevad ühekorraga. Kohalikud omavalitsused saavad seada kitsendavaid tingimusi. Nii jäävad näiteks Tallinnas kirikuuksed tõenäoliselt pikemaks ajaks suletuks kui mitmel pool mujal – sarnaselt koolidega, kus linnavalitsus on seadnud ministeeriumist rangemad piirangud.

Peapiiskop vastas ka küsimustele e-Kiriku portaali vajalikkuse kohta. Ta nentis, et on sellest kanalist puudust tundnud juba viimased paar aastat. Praegused veebilehed, olgugi mitmed neist kristlikud või ka luteri kiriku vaimulikega seotud, esindavad siiski nende tegijate isiklikke rõhuasetusi ja vaateid. Vajalik on operatiivne kanal, kus tuleksid välja terve kiriku jaoks olulised teemapüstitused ja rõhuasetused ning mille kaudu esitada selgelt ka sõnumeid avalikkusele. Seni on kirik pidanud sõltuma meediakanalite armust, kas konkreetset teemat peetakse toimetuses oluliseks või mitte ja kiriku sõnum jääb alatihti mingitesse filtritesse kinni.  

Veel vestles saates EKA tudeng Mikael Kelomees arhitektuuri- ja kunstiajaloolase Anneli Randlaga kadunud kirikutest ja hävinud hoonete taastamisest. Saadet Kirikuelu saab Vikerraadios kuulata pühapäeviti kell 19.05, toimetaja on Meelis Süld. Kuula saadet siit.