Kirikul on soov kriisist võimalikult peatselt väljuda

Kirikul on soov kriisist võimalikult peatselt väljuda

Peapiiskop Urmas Viilma saatis täna vaimulikele ja kogudustele ringkirja, milles tänas neid vaimuliku teenimise ja koguduste töö korraldamise eest poolteist kuud kestnud eriolukorra tingimustes.

Kirikupea sõnul on EELK-l soov kriisist võimalikult peatselt väljuda ja koguduse osavõtul peetavate jumalateenistustega, ametitalitustega ja sakramentide jagamisega taasalustada, ütles kirikupea ning informeeris kogudusi kriisist väljumise plaanidest ning Eesti Kirikute Nõukogu kaudu Vabariigi Valitsusele tehtud ettepanekutest. Peapiiskop jagas tehtud ettepanekuid ka oma Facebooki lehel tehtud postituses.

EKNis heaks kiidetud ettepanekute sisu:

Jumalateenistusliku elu, sakramentide ja ametitalituste lubamine pühakodades

Lubada koguduse osavõtul jumalateenistuste läbiviimne pühakodades kuni eriolukorra lõpuni ja tavapärase elu taastumiseni järgmistel tingimustel:

–          Kiriku- või koosolekusaalis (edaspidi kirik) on tagatud sisse- ja väljapääsude lähedal desinfitseerimisvahendite olemasolu, samuti teavitus desinfitseerimisvahendite olemasolu kohta mujal kirikus. Vastasel korral ei ole lubatud kirikusse siseneda ega seal viibida.

–          Kirikus võib jumalateenistusel viibida või seal ringi liikuda üksi või kahekesi, hoides teistega püsivalt vähemalt kahemeetrist vahemaad (2+2 reegel). See nõue kehtib ka vaimulike, muusikute ja teiste jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikute kohta. Erandiks on sama perekonna liikmed.

–          Tagatakse, et kirikusse ei sisene ja seal ei viibi rohkem inimesi kui võimaldab kiriku jumalateenistuse ruumi suurus (4m2/inimese kohta). Sissepääsu juurde nähtavale kohale tuleb paigutada vastav info maksimaalse lubatud inimeste arvuga ja takistada arvu täitumisel uute inimeste sisenemine.

–          Armulaua jagamisel, samuti teiste sakramentide ja ametitalituste toimetamisel kasutab vaimulik isikukaitsevahendeid (IKV), infektsiooni vältimiseks jälgitakse desinfitseerimis- ja hügieeninõudeid ning välditakse füüsilist kontakti.

Nimetatud leevendusi tehti ettepanek rakendada kõikides omavalitsustes 1. maist 2020, välja arvatud Tallinn ja Kuressaare, kus need võiks rakenduda 15. maist 2020.


Loe ka: