Mis on ja ei ole vabatahtlik töö?

Mis on ja ei ole vabatahtlik töö?

Viimasel ajal on taas suurema tähelepanu alla tõusnud vabatahtlik töö ja ligimeste aitamine, kuid nende tegevuste sisu mõistetakse erinevalt. Siseministeerium on koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant koostanud infolehe sellest, mis on vabatahtlik tegevus ja mis mitte – nii on ajutise tööjõu ja vabatahtlike vahel selge piir.

Siseministeerium selgitas infolehe kaaskirjas: „Tänases eriolukorras vajatakse ajutist lisaressurssi, et jõuda kõigi abivajajateni. Mõnes kohas on lisaressursiks motiveeritud ajutine palgaline tööjõud, teises kohas särasilmne vabatahtlik. Kõik sõltub valdkonnast ja eesmärgist ning kumbki lähenemine pole vale. Selle juures on oluline, et nimetaksime asju õigete nimedega.“