Ridala pastoraadis käib täna lugemismaraton

Ridala pastoraadis käib täna lugemismaraton

Täna alates kella 10.00-st kuni umbes 23.00-ni loetakse Ridala pastoraadis ette Villem Grünthal-Ridala regivärsiline suurpoeem “Püha rist”. Vaimulike ettelugemist saab jälgida nii kohapeal kui Pereraadio Pildiraadio otseülekandes.

Reti Saks. Püha õhtusöömaaeg, pliiats, 2005 Villem Ridala, „Püha rist”, Eesti Kirikute Nõukogu 2005

Rahvaluuleteadlane ja Ridala-uurija Ruth Mirov on öelnud 1930ndate aastate alguses kirjutatud teose „Püha rist“ tutvustuseks:

„Jeesus Kristuse elu ja õpetus, mis on inimkonna eetilisi tõekspidamisi ja kultuuri kujundanud ja mõjustanud kahe aastatuhande kestel, kajastub ka rahvaluules ja ilukirjanduses. Selle näiteks eesti keeles on käesolev Villem Grünthal-Ridala 1930. aastate alguses kirjutatud regivärsiline suurpoeem „Püha rist“.  Teose aluseks on Uue Testamendi neli evangeeliumi. Nagu kirjanik ise on öelnud, üritas ta värssides edasi anda evangeeliumide olemuslikku harmooniat, sidudes teosesse peatükke neist kõigist. Ta on kasutanud eesti vana rahvalaulu vormi, regivärssi, mida ta väga kõrgelt hindas. Tema taotluseks oli niimoodi ühendada kõige eetilisemat kõige esteetilisemaga. Endastmõistetavalt on Villem Grünthal-Ridala sel moel ühtlasi osutanud eesti ja maailmakultuuri põhiliste aluste lähedusele.“

Raamatuna anti see välja 2005. aastal Eesti Kirikute Nõukogu toel. Ettepaneku raamatu väljaandmiseks tegi Eesti Kirikute Nõukogule literaat ja kirjanik Ain Kaalep. EKNi juures moodustati raamatu väljaandmiseks 12-liikmeline toimetuskolleegium, kuhu kuulusid tuntud ja tunnustatud teoloogid ning rahvaluuleteadlased üle kogu Eesti (nt pr Ingrid Rüütel, Toomas Paul, Vello Salo, samuti Viljandi Kultuuriakadeemia rektor hr Anzori Barkalaja jt). Illustraatorite konkursi tulemusena valiti koguni kaks illustraatorit: Reti Saks (graafilised must-valged tööd) ja Inge Kudisiim (maalitehnikas värvilised tööd). Mõlema autori pildid jooksevad vaheldumisi läbi kogu raamatu. Raamatus on mahukas ees- ja järelsõna toimetajalt, lisaks on raamatu lõpus murdesõnastik (Ridala kasutas palju murdesõnu, mille tähendus tänasele lugejale ei puugi alati mõistetav olla, samuti mõtles ta ise uusi sõnu välja, ka need on sõnastikus kirjas).

Eile, 24. juulil toimus Ridalas koguduse 800. ja kiriku 750. aastapäevale pühendatud ajalookonverents; sündmusest andis ülevaate artikkel ajalehes Lääne Elu