Usundiõpet pakub Eestis umbes 70 kooli

Usundiõpet pakub Eestis umbes 70 kooli

Kui usuõpetus on kristlikes erakoolides elementaarne õppekava osa, siis usundiõpetus kuulub õppeainena ka mitmete üldhariduskoolide programmi. Ajalehes Eesti Kirik selgitab Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev, kuidas usundiõpetuse õpetamine koolides on korraldatud.

“Kuna põhikoolis on kohustuslike kursuste arv õppekavas väga suur, siis on vaid väga üksikuid koole, kus on leitud võimalus usundiõpetust pakkuda,” tõdeb Schihalejev ja lisab, et gümnaasiumiastmes, kus valikainete hulk on suurem, pakutakse seda ühe, kahe või kolme kursuse ulatuses ja ka rohkem. Osas koolides on usundiõpetuses võimalus teha ka koolieksamit.

Kokku on Eestis viimastel aastatel olnud umbes 70 kooli, kus usundiõpetust õpetatakse.

Artiklist saab ka ülevaate selle kohta, milline on usundiõpetuse eesmärgid ja ainekava, kes saab seda ainet õpetada ning milline on usu- ja usundiõpetuse põhimõtteline erinevus.

Loe lisaks:

Kaido Soom “Usundiõpetus, kas kooli õppekava loomulik osa?”, Eesti Kirik 21.09.2022

Lisa kommentaar