Eesti Kirik 28.09.2022

Eesti Kirik 28.09.2022

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 28. septembril 2022

Pühapäeval tõsteti Rõuge kiriku torni peapiiskopi õnnistusel kukk ja kera. Sada aastat oli seal olnud rist, aga kui torn kaks aastat tagasi tormis kannatada sai, otsustati risti asemele teha uus kukk ja kera.

Tuleval pühapäeval on Tallinna toomkirikus tänujumalateenistus. Avaldame nimekirja kiriku töötegijatest, toetajatest ja vabatahtlikest, kes on pälvinud kiriku tänu ja tunnustuse.

Autasustatavatest on leheveergudele jõudnud näiteks I järgu teeneteristi pälvinud Tõnis Nõmmik ja III järgu teeneteristi kavalerid arhivaar Janis Tobreluts ja Tapa koguduse õpetaja Valdo Reimann.

Juhtkirjas ütleb vaimulike konverentsi juhatuse liige Margit Lail, et Jumal teab, keda Ta vajab ja kutsub ning meil on imeline võimalus kasutada oma elu jumalariigi teenistuses.

Pöördumise teeb Eesti Piibliseltsi esimees Tiit Salumäe, kutsudes kõiki osalema Piibli ühisel lugemisel. Ettepanekutest ja osalemissoovist palutakse teada anda hiljemalt 1. detsembriks.

Kolumni on kirjutanud Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, kes palub Jumalalt kaitseingleid ka parvlaeva Estonia katastroofis ja Ukraina sõjas hukkunuile.

Arvamusloos arutleb politoloog Alar Kilp, mis tingis Läti parlamendi otsuse muuta Läti Õigeusu Kiriku seadust. Läti parlamendi otsusega on Läti Õigeusu Kirik kuulutatud iseseisvaks kõigist kiriklikest keskustest väljaspool Lätit.

Ringvaates loodab Kätlin Liimets seitsmendat kuud kestva saatanliku sõja lõppu.

Tänases lehes on hingehoiuveerg ja selles küsib Lea Saar, kas Putin on ligimene. Kuigi Vene riigijuht on enda sõnul kogenud lapsepõlves vägivalda, on ta siiski jätnud kasutamata võimaluse olla ligimene.

Jutluse on lehele kirjutanud Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu, päevateemal mõtiskleb Meelis-Lauri Erikson ning foto ja tekst sinna juurde on Daisy Lappardilt.

Lisa kommentaar