Uuring: elu ei ole juhuste jada ja inglid valvavad meid

Uuring: elu ei ole juhuste jada ja inglid valvavad meid

Uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” küsitluses toodi väiteid erinevate uskumuste ja tõekspidamiste kohta ja paluti vastajatel märkida igaühe puhul, kuivõrd nad sellega nõustuvad või ei nõustu. Vastuste põhjal saab selgemaks, mida täpsemalt inimesed usuvad või ei usu.

Kui usukauged me siis ikkagi oleme? Tulemused on lühidalt järgmised: seda, et elu ei ole juhuste jada, arvab üle poole vastajatest, inglite olemasolu ligi pooled ja pea samapalju usub esivanemate hingede külaskäike elavate juurde. Reinkarnatsiooni küsimuses arvamused lahknevad – võrdne arv inimesi usub ja ei usu sellesse ning ligi kolmandik ei oska midagi arvata. Kõnekas on seegi, et põrgu ja paradiisi (mitte)olemasolu kohta ei soovi kaks kolmandikku vastajatest kindlat seisukohta võtta.

Elu on ainult juhuste jada

Selle väitega ei nõustu üle poole ehk 54,5% vastajatest (pigem ei ole nõus 37,1%, üldse ei ole nõus 17,4%), 34,7% nõustub ja vastata ei oska 10,8% vastajatest.

Inimese iseloomu ja saatust mõjutab tähtede ja planeetide seis tema sünnihetkel

Selle väitega enamik vastajaid (57,6%) pigem ei nõustu ja väite pooldajaid on 28,6%; täiesti nõus on astroloogia põhiseisukohtadega vaid 6,8% ja selle kohta puudub kindel arvamus 13,8% vastajatest.

Palve abil on võimalik haigustest tervendatud saada

Üle poole vastajatest (52,6%) seda ei usu, kuid üle kolmandiku (33,7%) siiski usub.

On tõenäoline, et inimese hing sünnib pärast surma siia maailma uuesti kellegi teisena (reinkarnatsioon)

Mitme elu võimaluse osas on vastajad segaduses: kindlalt või pigem ei usu seda kokku 38% vastajatest ja pigem usub

34,7% küsitletutest, pea kolmandik (27%) ei oska aga vastata.

Usun, et Jeesus Kristuse ristisurm lunastas inimkonna

Seda usub 24,8% vastajatest ja selle uskumine käib üle mõistuse ligi pooltel ehk 49,8% vastajatest. Neljandik vastajatest (24,8%) ei oska siinkohal vastust öelda.

Mõnedel sensitiivsetel inimestel on võime haigeid tervendada

Inimeste üleloomuliku tervendamise võimesse usuvad ligi pooled (46,3%) vastajatest ja ei usu pisut alla poole (39,4% vastajatest, vastamast kõhkleb 14,4%.

Olen tundnud Jumala juhatust ja mõju oma elus

Jumala juhtimise tunnistajad jäävad vähemusse, kuid neid on tubli kolmandik vastajatest (33,7%); igameest oma saatuse sepana näeb 47,8% ja 20% inimesi eelistab jätta vastamata.

Jeesus Kristus oli ajalooline isik

Inimkonna lunastajat peab pelgalt ajalooliseks isikuks enam kui pool vastajatest (59,8%); selle väite eitajaid on 20,2%.

Esivanemate hinged võivad meid külastada

Esivanemate hingede visiite elusolevate sugulaste juurde usub 42,1% vastajatest ja ei usu 37,9%; ka kõhklejaid on 20% vastajatest – nii võib väita, et selles küsimuses valitseb segadus.

Mul on talisman või muu tähenduslik ese, mis mind kaitseb

Talismanide peale inimesed pigem ei looda (61,7% vastajatest) ja nende kaitsvat väge kinnitab 26,8% küsitletutest. 11,5% inimestest pole maagiliste esemetega isiklikke kogemusi.  

On olemas inglid, kes kaitsevad meid

Kaitseinglite lähedalolu on tundnud ligi pooled vastajatest (49,4%) ja nende kaitset pole tajunud 34,1%. Raskeks pidas küsimust 22,4% inimestest.

Minu suhe Jumalaga on isiklik ja ei vaja tuge kirikult

Kui muus osas jätab uuringuküsimus tõlgendamisruumi (lahtiseks jääb näiteks, kas suhe Jumalaga üldse eksisteerib), siis vastuse põhjal on selge, et pigem peetakse seda teemat privaatsfääri kuuluvaks (47,2%). Kiriku tuge pidas samas vajalikuks 30,4% küsitletutest ja küllatki suur hulk inimesi ehk 22,4% jäi vastamisel kõhklema.

Inimhinge eksistents jätkub ka pärast surma

Ligi poole inimesed vastasid, et nende meelest pigem mitte (46,2%). 26,6% vastajatest pidasid seda võimalikuks ja 27,2% ütlesid, et raske öelda. Selline vastuste osakaal mõjub mõneti ebaloogiliselt, kui kõrvutada siinkohal vastuseid küsimusele esivanemate hingede külaskäigust, mille kohaselt hingede rändamist väitsid end uskuvat pea pooled vastajatest (tekib küsimus: kui inimhinged eksistentsi ei jätka, siis kuidas saavad lahkunud sugulased meid külastada?), pisut siiski leevendab segadusse ajavat muljet suur vastuses kõhklejate osakaal.  

… paradiisis (taevas)?

Paradiisi olemasolu usub 20,2% vastajatest, ei usu 11,5% ja vastuse jätab lahtiseks 68,1% inimestest.

… põrgus? Põrgu olemasollu ei usu 12,6% vastajatest, põrgu olemasolu peab võimalikuks 19,7% ja selle olemas- ja mitteolemasolus kahtleb 67,7% vastajatest.

Lisa kommentaar