Posted in Arvud ja faktid Kõneaine Vaatenurk

Urmas Viilma: seekordne rahvaloendus on kompromiss, kuid hea seegi

Rahvaloendus, mis seekord viiakse läbi kombineeritud meetodil registripõhise loenduse ja valikuuringu kombinatsioonina, on kompromiss, mis on oluliselt parem kui algselt plaanitud registripõhine loendus, kirjutab EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: kogudusse või usuliikumisse kuulub 22% inimestest

Vaatleme, mida ütlevad uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” tulemused kogudusse kuulumise kohta lähemalt.

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: Jumala all mõistetakse eelkõige ebaisikulist kõrgemat väge

Mida ütlevad uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” tulemused Jumala olemasolusse uskumise kohta?

Posted in Arvud ja faktid oikumeenia Silmaring

Uuring: kristlus kõnetab enamikku Eesti elanikest

Mida ütlevad uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” tulemused Eesti elanike religioossete hoiakute kohta?

Posted in statistika Uudis

Statistikaamet: rahvaloendus annab unikaalse pildi inimeste seotusest usuga

Sarnaselt viimaste rahva ja eluruumide loendustega küsitakse ka sel korral inimestelt, kas nad peavad omaks mõnda religiooni (usku). Vastajatel on võimalus valida loetelus esitatud uskkondade vahel või lisada endale sobiv.

Posted in Arvud ja faktid Uudis

ERR: kirikud kerkivad eraannetuste toel

Saade “Ringvaade” käis vaatamas, kuidas edeneb Rakvere Karmeli kiriku, Saku kiriku ning Lootuse küla kiriku ehitus ja veendus, et valdav osa ehitusrahast tuleb eraannetajatelt.

Posted in Arvud ja faktid Uudis

Ene-Margit Tiit: rahvaloendusel selgub inimese seotus usuga

Tänavune rahvaloendus annab pildi selle kohta, kuidas inimesed tunnetavad endi seotust usuga. Ehkki seekord võetakse suurem osa rahvastikuandmetest riiklikest registritest, seotakse rahvaloendusega täiendav uuring, mis käsitleb Eesti elanike keele- ja murdeoskust, tervise enesehinnangut ning ka suhtumist religiooni.

Posted in Arvud ja faktid Vaatenurk

Janek Mäggi: ajalooliste kirikute säilitamiseks piisab igaühe antud piskust

Iga kirikuliikme 10-eurone püsiannetus võimaldaks korda teha vähemalt 20 keerulises olukorras kirikut aastas, kirjutab Kirikufondi juhataja Janek Mäggi veebiajakirjas Katedraal.

Posted in Arvud ja faktid Hingepide Uudis

Hingehoiutelefonile helistajate mured on tõsised

Üle kolme kuu töös ol­nud üleriigilisele hinge­hoiu­tele­fo­nile 116123 helistatakse kõige enam üksinduse ja ärevuse tõttu. Telefoni hõivatus ületab esialgseid ootusi.

Posted in Kirik ühiskonnas Kompass Kõneaine Uudis

Peapiiskop Urmas Viilma: armastusvabadus on nagu usuvabadus

Püüan armastada kogu oma meelest, südamest ja hingest iga oma ligimest. Tegemata vahet, milline on tema sugu, rahvus, nahavärv, erakondlik kuuluvus, maailmavaade, või kes on tema jaoks kõige armsam inimene maailmas, kellega ta tahab ühe katuse all koos elada, kirjutab ERRi uudisteportaalis peapiiskop Urmas Viilma.