Uuring: abielulahutus on lubatav, kuid mitte truudusetus

Uuring: abielulahutus on lubatav, kuid mitte truudusetus

2020. aasta sotsioloogilise küsitluse tulemustest ilmneb, et moraalselt kõige vähemaktsepteeritavaks tegevuseks peetakse kloonimist – moraalselt täiesti mitteaktsepteeritavaks pidasid seda ligi pooled vastajatest (49%) ja kokku oli eitaval positsioonil 75% küsitluses osalenutest; pooldajaid oli kokku 12%. Sama suur hulk (12%) inimesi tunnistas, et teab sellest isikliku seisukoha kujundamiseks liiga vähe.

Väga kõrge on ka nende vastajate osakaal, kes eitavad abielurikkumise või truudusetuse aktsepteeritavust kooselus – kategooriliselt eitaval positsioonil oli 34% inimestest, kokku aga 77%; mingitel tingimustel peaks seda lubatavaks 15% vastajatest; 8% küsitletutest jäi vastamisega hätta.  

Surmanuhtluse osas nii selget üksmeelt ei olnud – pigem asuti eitavale positsioonile (51%); sellist karistuse vormi pooldas rohkemal või vähemal määral 41% vastajatest ja 8% ei olnud küsimusele valmis vastama.

Kahte üsna võrdsesse leeri jagunevad arvamused samasooliste inimeste seksuaalsuhete osas. Lubatavaks pidas selliseid intiimsuhteid 45% inimestest, naist 30% avaldas lubatavuse osas lausa kindlat veendumust. Mitteaktsepteeritavaks pidas samasooliste lähisuhteid 47% inimestest ja kindlaid vastaseid oli 27%. 9% polnud oma arvamust selles küsimuses kujundanud.

Lubatavamaks kui samasooliste seksuaalset läbikäimist pidasid vastajad eutanaasiat (kokku 69% vastajatest); ka abort ei tekitanud väga suuri moraalseid kõhklusi – seda võimalust pooldas 71% vastajatest.

Moraalselt kõige lubatavamaks peeti abielulahutust, mida suuremal või vähemal määral aktsepteeris 79% vastajatest (selle vastu oli 15%). Inimeste moraalse kompassiga käivad kokku ka vaba kooselu, mis oli lubatav 77% inimeste arvates ja abielueelsed seksuaalsuhted, mida pidasid täiesti normaalseks 75% vastajatest.

Lisa kommentaar