Peapiiskop Urmas Viilma saatis kogudustele kirikuvalitsuse uuendatud juhised

Peapiiskop Urmas Viilma saatis kogudustele kirikuvalitsuse uuendatud juhised

Kirik elab ja toimetab koroonaviiruse teise laine taandumise lootuses. Kuna Vabariigi Valitsus leevendas paari nädala eest seniseid piiranguid ning andis välja uued värsked korraldused, korrigeeris oma juhiseid ka konsistoorium. Uuendatud regulatsioonid kehtivad osaliselt juba praegu või rakenduvad, 31. maist ja 14. juunist.

VÄLJAVÕTE KONSISTOORIUMI UUENDATUD JUHISTEST

Üldised nõuded

– eneseisolatsiooni ei pea jääma need lähikontaktseteks osutunud vaimulikud, koguduste ja kiriklike asutuste töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised, kes on viimase 12 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud või läbinud vaktsineerimise kuuri

– käte ja pindade desinfitseerimise kohustus

– avalikus siseruumis näo katmise kohustus kuni vastav kohustus valitsuse poolt tühistatakse

– siseruumide ventileerimise nõue

Siseruumides (kirikus, koguduse majas jm) kehtivad nõuded

Kuni 30maini

– liikumis- ja istumispiiranguna kehtib 2+2 distantsi hoidmise nõue

– tegevuste ajavahemik 6.00 – 22.00

– kirikuruumi või märgitud istekohtade täituvuse piir 50%

– maksimaalne osalejate arv 200 inimest

– rühmade suurus (rühmategevustes) kuni 10 inimest

Alates 31. maist

– liikumis- ja istumispiiranguna kehtib turvalise hajutatuse nõue (mõistliku vahemaa hoidmine võõrastest)

– tegevuste ajavahemik 6.00 – 22.00, kuid kui tegevus algas enne kl 22.00, võib selle lõpetada mõistliku aja jooksul (~1 h) pärast kl 22.00

– ruumi täituvuse või märgitud istekohtade täituvuse piir 50%

– maksimaalne osalejate arv 200 inimest + korraldajad

Alates 14. juunist

– liikumis- ja istumispiiranguna kehtib turvalise hajutatuse nõue (mõistliku vahemaa hoidmine võõrastest)

– tegevuste ajavahemik 6.00 – 0.00

– ruumi või märgitud istekohtade täituvuse piir 50%

– maksimaalne osalejate arv 600 inimest + korraldajad

Välitingimustes kehtivad nõuded

Kuni 30maini

– tegevuste ajavahemik 6.00 – 22.00

– rühmade suurus kuni 25 inimest ja maksimaalne osalejate arv 250 inimest

– teiste rühmadega hoitakse vahet 2 ja enam meetrit

Alates 31. maist

– tegevuste ajavahemik 6.00 – 22.00, kuid kui tegevus algas enne kl 22.00, võib selle lõpetada mõistliku aja jooksul pärast kl 22.00

– maksimaalne osalejate arv 250 inimest + korraldajad

Alates 14. juunist

– tegevused peavad lõppema keskööl kell 0.00

– maksimaalne osalejate arv 1000 inimest + korraldajad

Lisaks:

EELK Konsistooriumi korraldus 28.05.2021

Lisa kommentaar