Vaimulik vastab: miks ei ole kirikus peale kontserti tavaks plaksutada?

Vaimulik vastab: miks ei ole kirikus peale kontserti tavaks plaksutada?

EELK kodulehe eelk.ee kaudu on juba mõnda aega võimalik esitada vaimulikule oma küsimus kiriku ja usu kohta. Luterliku kiriku kodulehe rubriigis “Küsi vaimulikult” saab lugeda vastuseid seni esitatud küsimustele. Vastas EELK vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Teemadering: kiriklikud talitused, usk ja elu, Piibel ja teoloogia, tavad, jumalateenistus, moraaliküsimused, eri kirikud ja regioonid, kirik ja kogudus.

Küsimuse esitamiseks tuleb kodulehel täita vastav vorm. Küsija andmeid kodulehel avaldatud vastuse juures ei kuvata.

Jagame meie kodulehe kaudu enim esitatud küsimusi ja vastuseid ka e-Kirikus.


Miks ei ole tavaks plaksutata kirikus peale kontserti (kui, siis väga tagasihoidlikult ja arglikult)?

Kirik on hoone, mis on rajatud ja pühitsetud jumalateenistuseks. Sellest lähtuvalt peab kõik, mis kirikus toimub, olema suunatud Jumala austamisele, ja inimene, kes Jumalat (ning kaasinimesi) oma annetega teenib, ei peaks otsima ega ootama austust iseendale. Samal ajal on arusaadav, et inimesed, kes osalevad kirikus toimuval kontserdil kuulajatena, tahavad kuidagi väljendada ka oma tänu muusikutele – ning nende kaudu loodetavasti Jumalale. Seepärast ei ole keelatud kirikus pärast kontserti plaksutada, küll aga peaks igaüks enda jaoks selgeks mõtlema, keda ja millisel kombel ta sellega austab. Üsna sobimatu võib plaksutamine olla kontserdi kestel pärast iga esitatavat pala, eriti juhul, kui kontsert on üles ehitatud jumalateenistusena. Pigem peaks inimene püüdma süveneda iseendasse ja suunama oma mõtted ning palved Jumala poole, et mitte osaleda kontserdil või jumalateenistusel ainult passiivse pealtvaatajana, vaid tõelise sisemise aktiivsusega. On hea, kui oskame oma kaasinimesi tähele panna ja tunnustada, ent näiteks kontserdil esinenud muusikuid tänades ei tohi unustada ka seda, et meie tähelepanu ja hoolt väärivad needki inimesed, kes on meie ümber – ja nii tuleb õppida arvestama ka sellega, mis on kooskõlas ühe või teise paiga ja sealsete inimeste tavade ning väärikusega. Siirast südamest tulev tänu ja selle väljendamine on kindlasti Jumalale meelepärane.

Enn Auksmann
15.06.2009

Lisa kommentaar