14. mai on apostel Mattiase päev ehk madisepäev

14. mai on apostel Mattiase päev ehk madisepäev

Apostel Mattias (Peter Paul Rubens)

Nimi Mattias, nagu ka Matteus, pärineb heebrea nimest Mattathiah, mis tähendab ‘Jahve kingitus’.

Mattiase vanemad elasid Petlemmas ja kasvatasid oma poega jumalakartlikult ustavaks Moosese seadusele. Kui Jeesus alustas oma avalikku tegevust, oli Mattias tema kuulajate hulgas ning veendus peagi selles, et ta oli leidnud Messia. Ta käis Jeesust kuulamas nii sageli kui sai ning oli tunnistajaks mitmetele imedele. Sellepärast võeti ta 72 jüngri hulka.

Ta oli kohal Õlimäel ning nägi Jeesuse taevasseminemist. Ta naases koos apostlitega viimse õhtusöömaaja saali ootama Püha Vaimu. Seal hakkas Peetrus kõnelema ning tuletas meelde Juudas Iskarioti äraandmist ja kohutavat surma. Üks neist meestest, kes oli algusest peale olnud koos Jeesusega, pidi nüüd võtma äraandja koha, sest Meister oli määranud apostlite arvuks kaksteist, Jaakobi kaheteistkümne poja järgi.

Apostel Mattiase apostliks valimisest räägitakse Ap 1:15–26: „Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti – rahvast oli koos umbes sada kakskümmend inimest – ning ütles: „Mehed-vennad! Täide pidi minema kirjasõna, mis Püha Vaim on Taaveti suu läbi ette kuulutanud Juuda kohta, kellest sai Jeesuse kinnivõtjate teejuht. Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi osa. Just tema hankis ülekohtu palgast enesele põllu, aga ta ise kukkus ülepeakaela alla, lõhkes keskelt ja kogu ta sisikond valgus välja.“ See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele, nii et seda põldu nende murdes kutsutakse Hakeldamaks, see tähendab Verepõlluks. Laulude raamatusse on ju kirjutatud: „Tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi“, ja „Tema ülevaatajaamet saagu teisele!“ Niisiis peab saama Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks koos meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja, mil Issand Jeesus meie juures käis sisse ja välja, alates Johannese ristimisest kuni päevani, mil ta meilt võeti üles.“ Ja nad esitasid kaks meest: Joosepi, keda kutsutakse Barsabaseks, hüüdnimega Justus, ning Mattiase. Siis nad palvetasid: „Sina, Issand, kõikide südametundja – näita, kumma neist kahest sina oled valinud saama selle teenimiskoha ja apostliameti, kust Juudas on tagasi astunud, et minna paika, kuhu ta kuulub.“ Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Mattiase peale, ja tema arvati ühena kaheteistkümne apostli hulka.“

On teada, et Mattias tegutses kuulutajana kõigepealt Juudamaal, seejärel Kapadookias ja Etioopias. Apostli edasisest saatusest on kaks erinevat pärimust.

Lääne traditsioon räägib, et ta jutlustas Pühal Maal evangeeliumi 33 aastat. Kui ta oli mitu tuhat juuti pööranud uskuma Jeesusesse, viidi ta ülempreester Ananiase ette, kes keelas tal jutlustamise. Siis hakkas Mattias Suurkohtule tunnistama, et Jeesuses on täitunud kõik prohveteeringud. Kui nad ei suutnud talle vastu vaielda, raevusid nad nõnda, et viisid ta välja, et teda kividega surnuks visata. Keegi Rooma sõdur andis talle halastuslöögi, lüües ta pea kirvega lõhki. See toimus aastal 63.

Kreeka traditsiooni väidab, et Mattias jutlustas Kappadookias ja Kaspia mere rannikul. Viimaks läks ta Etioopiasse ning sai seal surma samamoodi, nagu eespool kirjeldatud. Apostli säilmed on maetud Trieri ja Rooma.

Pühale Mattiasele on pühendatud Harju-Madise kirik. Mattias on alkohoolikute, puuseppade, rätsepate kaitsepühak. Tema poole palvetatakse rõugete korral.

Ma palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Meeldib 1

Lisa kommentaar