Eesti Kirik 01.05.2024

Eesti Kirik 01.05.2024

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 1. mail Issanda aastal 2024

30. aprillil toimus kirikukogu kevadistungjärg Jõgeval, kus otsustati mitmeid olulisi küsimusi. Näiteks piiskopkondade moodustamine, uute assessorite valimine ja Lasnamäe koguduse vastuvõtmine EELKsse. Kirikukogu kuulutas ka välja korraliste valimiste aja EELKs. Selleks on 3. november 2024 kuni 2. märts 2025.

Politsei- ja piirivalveameti peakaplan Valdo Lust puudutab juhtkirjas uute piiskoppide ordineerimist, piiskopkondade teemat ja juhib ka tähelepanu, et kevadel kiputakse politsei kogemuse järgi liikluses valvsust kaotama.

„Need, kes päästvat Sõna vajavad, on mulle väga lähedal. Ja kui see mind rahutuks ei tee, siis mis teeks!? Nad ei kuule rõõmusõnumit Jeesusest, kuigi on lähedal. Nad ei tule kirikusse. Või miks peaksidki nad tulema, kui keegi pole kutsunud? Miks peaksid nad laskma end ristida, kui nad ei tea midagi ristimise vajalikkusest!? Kes läheks ja ütleks?“ kirjutab kolumnist Kristjan Luhamets.

Jüripäeval, 23. aprillil tähistati Toris kiriku nimepäeva ja veteranipäeva. Kaitseliidu kaplanid pidasid Eesti sõjameeste mälestuskirikus veteranipäeva mälestusjumalateenistuse ja süütasid jüritule. Kirjutab kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm.

„10. aprillil, päikselisel kevadpäeval, toimus Puhja koguduse pastoraadis koostööpäev, mille teemaks oli operatiivkaartide koostamine ja esitamine,“ jagab Rannu koguduse õpetaja Robert Bunder.

Sinodid on toimunud Võru praostkonnas Põlvas ja Ida-Harju praostkonnas Raasikul. Osa saab neist nii fotogaleriidest kui ka ülevaateartiklitest.

25. aprillil seati Põlva Maarja koguduse diakoniks Urmas Koorits.

Sõnaviibe sajandi tagant viib meid 30. aprilli 1924. Saame osa, mis oli aktuaalne Eesti Kiriku veergudel sajandi eest. Inspireeriv on näiteks üleskutse pidada suvepalvuseid vabas looduses. Kirja on pandud ka soovitav umbes tund aega kestva palvuse kord.

Avaldame Kaja Tarto luuletuse „Las ma olen õige tasa“.

Pildipalveid seab maikuus kokku Koeru koguduse õpetaja Kristi Sääsk, pühapäeva teemat avab Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa ja lehejutluse on kirjutanud Tartu praostkonna vikaarõpetaja Kaido Soom.

Meeldib 1