Ove Sander seati ametisse Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopina

Ove Sander seati ametisse Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopina

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. mai keskpäeval toimunud pidulikul jumalateenistusel seati piiskop Ove Sander ametisse Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopina.

Otseülekanne pidulikust jumalateenistusest Tallinna Toomkirikus algas 1. mai keskpäeval

Eile Jõgeval kogunenud EELK XXXI Kirikukogu otsustas moodustada neli piiskopkonda.  Piiskop Ove Sanderi piiskopliku hoole alla jäävasse Põhja-Eesti piiskopkonda kuuluvad Lääne-Harju praostkond, Ida-Harju praostkond, Järva praostkond ja Viru praostkond. 

Lisaks Põhja-Eesti piiskopina teenimisele jääb Ove Sanderi vastutada ka eestikeelne diasporaa ja EELK kogudused üle maailma. Samuti jääb kirikuvalitsuses tema vastutada valdkondlikult kõik see, mis puudutab diakoonia- ja ühiskonnatööd. Samuti on just Ove Sander peapiiskopi alaline asetäitja juhuks, kui on vaja peapiiskoppi asendada või ei ole otsustatud asendaminist korraldada teisiti.

Põhja-Eesti piiskopkonna katedraalkirik on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.

Ove Sander pühitseti piiskopiks jüripäeval, 23. aprillil k.a. Tänase ametisseseadmisega sai jüripäeval ordinatsiooniga saadud amet oma konkreetse rakenduse Põhja-Eesti piiskopkonnas. Saare-Lääne piiskopkonna piiskop Anti Toplaan seatakse oma piiskopkonnas pidulikult ametisse Kristuse taevaminemispühal, 9. mail Kuressaare Laurentiuse kirikus toimuval jumalateenistusel ning Lõuna-Eesti piiskop Marko Tiitus teisel nelipühal, 20. mail Viljandi Jaani kirikus.


Vaata ka:

Meeldib 1