Jõgeval kogunenud Kirikukogu tegi mitu ajaloolist otsust

Jõgeval kogunenud Kirikukogu tegi mitu ajaloolist otsust

30. aprillil Jõgeva uues kirikus kogunenud EELK XXXI Kirikukogu otsustas kirikliku juhtimistasandina moodustada neli piiskopkonda, langetas kirikuvalitsuse liikmete keskmist vanust, kasvatas kiriku ühe koguduse võrra suuremaks ning kuulutas välja juhtorganite korralised valimised.

Nagu tavaks, algas Kirikukogu istungjärk jumalateenistusega, mis seekord toimus hiljuti pühitsetud Jõgeva kirikus.

Istungjärgu päevakorra kinnitamise järel kinnitati EELK 2023. aasta eelarve täitmise aruanne ja EELK 2023. aasta majandusaasta aruanne ning kuulati ära peapiiskop Urmas Viilma ettekanne olukorrast kirikus.

Moodustati neli piiskopkonda

Piiskopid õnnistamas 30.04.2024 (Toomas Nigola foto)

Kirikuvalitsus ehk konsistoorium oli Kirikukogule esitanud eelnõu moodustada kirikliku juhtimistasandina neli piiskopkonda. Kirikukogu otsustas ettepanekut toetada ning moodustas piiskopkonnad järgnevalt:

1. Tallinna peapiiskopkond, mida hakkab juhtima peapiiskop Urmas Viilma, kelle katedraalkirikuks jääb Tallinna Piiskoplik Toomkirik.

2. Põhja-Eesti piiskopkond, kuhu kuuluvad Lääne-Harju praostkond, Ida-Harju praostkond, Järva praostkond ja Viru praostkond. Ka Põhja-Eesti piiskop Ove Sanderi katedraalkirik on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.

3. Lõuna-Eesti piiskopkond, mille moodustavad Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond ja Valga praostkond. Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop Marko Tiituse katedraalkirik on Viljandi Jaani kirik.

4. Saare-Lääne piiskopkonda hakkab juhtima piiskop Anti Toplaan. Tema piiskopkonda kuuluvad Saarte praostkond, Lääne praostkond ja Pärnu praostkond ning piiskopi katedraalkirik on Kuressaare Laurentiuse kirik.

Kirikuvalitsusse valiti ja seati ametisse kaks uut assessorit

Kristjan Luhamets avamas valimiskasti EELK XXXI Kirikukogul 30.04.2024 (Toomas Nigola foto)

Kirikukogu ees oli ka küsimus sellest, kuidas tuua kiriku juhtimise juurde rohkem noorema põlvkonna esindajaid. Nii pälvis Kirikukogu toetuse peapiiskopi esitanud eelnõu valida ühena kahest uuest kirikuvalitsuse liikmest assessoriks Viljandi praostkonna ilmiksaadik Mattias Haamer, kellest 26-aastasena sai teadaolevalt noorim inimene assessori ametis. Tema vastutusvaldkonnaks konsistooriumi liikmena saavad laste- ja noorsootööga seotud teemad. Teiseks uueks kirikuvalitsuse liikmeks valiti peapiiskop ettepanekul Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola, kes 43-aastasena aitab samuti kaasa kirikuvalitsuse liikmete keskmise vanuse alanemisele. Kirikukogu lõpupalvusel õnnistati mõlemad pidulikult ka uude ametisse, olles enne seda tõotanud Jumala abiga pidada assessori ametit õigesti ja ustavalt Jumala sõna ja meie kiriku korra kohaselt.

EELK täienes Lasnamäe Püha Markuse Koguduse võrra

Praost Jaak Aus tutvustamas Lasnamäe Püha Markuse koguduse saamislugu EELK XXXI Kirikukogu istungjärgul 30.04.2024 (Toomas Nigola foto)

Seni 169 kogudusega EELK sai ühe koguduse võrra rikkamaks, kui Kirikukogu otsustas kiita heaks Lasnamäe Püha Markuse koguduse asutamise ja EELK-sse, EELK Tallinna praostkonda vastuvõtmise.

Ettevalmistused EELK Tallinna Lasnamäe Püha Markuse kogudus loomiseks ulatuvad aastasse 2014. Kuna Lasnamäe linnaosas ei tegutsenud ühtegi luterlikku kogudust, oli sellise initsiatiivi
tekkimine igati loomulik. Seda toetasid ka misjonärid Soomest. Aastal 2014 alustas Kai Lappalainen ja alates 2018. aastast on koguduse initsiatiivgruppi toetanud Kirsti Malmi.

Lasnamäe Püha Markuse koguduse asutamiskoosolek toimus 19. märtsil 2024, kus otsustati asutada kogudus ja võtta koguduse nimeks EELK Tallinna Lasnamäe Püha Markuse kogudus. Samal koosolekul valiti ka kogudusele 7-liikmeline nõukogu. Kirikukogu ees oli koguduse saamislugu tutvustamas ka koguduse juhatuse esimees Aive Annuk, kes on aktiivse vabatahtlikuna koguduse rajamisse panustanud juba mitmeid aastaid.

Koguduses toimub töö nii eesti kui ka vene keeles.

Ees seisavad EELK juhtorganite korralised valimised

Kirikukogu kuulutas välja ka uue valimiste perioodi EELK-s, mis algab koguduste nõukogude, juhatuste jt juhtorganite valimisega käesoleva aasta novembrist järgmise aasta märtsini ning tipneb Kirikukogu komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite ja kantsleri valimistega juba uue Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 2025. aasta novembris.

Kuula: peapiiskopi intervjuu Pereraadios:


Vaata ka:

Meeldib 1