Kirikukogu kuulutas välja valimiste perioodi EELK-s

Kirikukogu kuulutas välja valimiste perioodi EELK-s

Jõgeva kirikus kogunenud EELK XXXI Kirikukogu otsustas määrata kindlaks järgmiste korraliste valimiste aja EELK-s.

Vastavalt Kirikukogu otsusele toimuvad koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised ajavahemikul 3. november 2024 kuni 2. märts 2025. Koguduse juhtorganite moodustamist kirjeldab põhjalikult EELK kirikuseadustiku 6. osa 2. peatükk. Korralised valimised toimuvad üks kord nelja aasta jooksul.

EELK XXXII Kirikukogu liikmete valimised toimuvad praostkonna sinoditel ajavahemikul 2. märts kuni 31. mai 2025. EELK vaimulike konverents valib EELK XXXII Kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar 2025. EELK XXXII Kirikukogu volitused algavad korralisel sügisistungjärgul 25. novembril 2025.

Kirikukogu komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite ja kantsleri valimised toimuvad EELK XXXII Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul, 25.–26. novembril 2025.

Valimiste kohta saab lugeda lisa aadressil https://eelk.ee/kiriku-korraldus/valimised/

Meeldib 1