Eesti Kirik 08.05.2024

Eesti Kirik 08.05.2024

Eesti Kirik 08.05.2024

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 8. mail Issanda aastal 2024

Tallinna piiskoplikus toomkirikus Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopiks seatud Ove Sander tunnistas Eesti Kirikule, et tunneb piiskopiordinatsiooni muutvat mõju ning Kristuse kui piiskopi ameti andja õnnistust. 

Usupuhastuse jõudmisest Liivimaale möödub tänavu 500 aastat. 10. mail toimub sel puhul Eesti Kirikuloo Seltsi korraldusel Tartu ülikooli senatisaalis konverents.

Kutsun kõiki kristlasi, koguduseliikmeid ja Eesti Kiriku lugejaid kirikupäevale ja vaimulikule laulupeole Viljandis, kirjutab juhtkirjas Lõuna-Eesti piiskop Marko Tiitus.

Ajast, mälust ja mäletamisest kirjutab kolumnist Sigrid Põld, kes nimetab, et need on teemad, mis on tal viimasel ajal iga päev meeles.

Usundiõpetusest koolijuhi ja vaimulikuna kirjutades märgib Tanel Meiel oma arvamusloos, et hariduse eesmärk on noore inimese ettevalmistamine eluks ühiskonna teadliku liikmena ning siin on usundiõpetusel kandev roll.

Lääne-Nigula kogudus pidas sõpruskoguduste päeva. Tervituse olid saatnud nii Saksa sõpruspiirkond kui ka Rootsi sõpruskogudus, aga Soomest olid kohale sõitnud kahe suure koguduse delegaadid, Espoonlahtist ja Raahest.

Kevadistungiks Jõgevale kogunenud Kirikukogu võttis vastu mitu kaalukat otsust. Otsustati moodustada neli piiskopkonda, värskendas kirikuvalitsuse koosseisu kahe noorema põlvkonna esindajaga ning  võtta EELK koosseisu Lasnamäe kogudus. Eesti Kirikule andis kommenteeriva intervjuu peapiiskop Urmas Viilma. 

Põvas peetud Võru praostkonna sinodikoosolekul märkis praost Üllar Salumets, et teenimispiirkonnas elab kokku 60 017 inimest ja neist 21,1% on EELK hingekirjas. Kogudusi ühendavaks mureks nimetas ta hirmu Venemaa võimaliku agressiooni ees.

Ida-Harju praostkonna sinod Raasikul kulges mõtlikus meeleolus. Harju-Jaani kogudusele oli see pastor loci Jaan Nuga teenimise ajal esimene kord sinodit võõrustada. 

Sõnaviibe sajandi tagant: Eesti Kirik 08.05.1924. Keskseks teemaks oli suurejoonelised pidustused, mis seisavad ees juuni keskel Tartus usupuhastuse Liivimaale jõudmise 400. aastapäeva puhul.

„Enne oma teadlikku valikut olin kultuurkristlane,“ räägib oma kristlaseks saamisest 6. mail 50-aastaseks saanud Tanel Meiel, kes on täna lisaks mitme koguduse õpetajaks olemisele ka mitme kooli direktor.

Pühapäeval, 5. mail kogunenud Nõmme Rahu koguduse nõukogu valis koguduse senise abiõpetaja Marek Alveuse seoses piiskop Ove Sanderi koguduse vaimuliku ameti kohalt lahkumisega koguduse uueks õpeajaks. 

Palvepühapäeval ehk 5. mail seati Tallinna Jaani kirikus koguduse õpetaja ametisse õpetaja Eve Kruus ja koguduse abiõpetajaks Urmas Nagel.

Lehejutluse kirjutab Kihelkonna õpetaja Rene Reinsoo.


Vaata ka: