Märka ja täna oma kaastöölisi

Märka ja täna oma kaastöölisi

Rukkimaarjapäevaks, 15. augustiks 2024 ootab konsistoorium taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks.

EELK teeneterist

Küsisin mõne aja eest ühelt meie piiskopilt, milline on esimene mõte, kui ta mõtleb nendele paljudele kogudustele, mida ta on oma ametis oleku aastatel külastanud? Piiskop vastas, et esmalt tulevad meelde kõik need ustavad inimesed, kes meie kogudustes, tähelepanu või tunnust ootamata, on igapäevaselt abis igapäevaste asjade korraldamisel. Neid on ülevaataja sõnul rohkem, kui ta osanuks arvata. Just selliseid abilisi võiksid kogudused rohkem märgata ja tunnustada, kas oma koguduses peetaval jumalateenistusel või kutsutuna Tallinna Toomkirikusse, kus tunnustused annab kord aastas üle peapiiskop.

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.

EELK autasud on:

  • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
  • tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused,
    välismaalastele koostöömedal.

Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.

Palun esitada õigeaegselt korrektne ja põhjendatud taotlus. Eelmiste aastate taotlusi vaikimisi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada konsistooriumile.

Varasemaid kiriklikke autasusid saate üle kontrollida EELK tänab veebilehelt: eelk.ee/taname.
Autasu taotlusvormi leiab siseveebist: siseveeb.eelk.ee või lühiaadressilt: lingid.ee/CRSjz. Kui siseveebi juurdepääs puudub, siis küsige see konsistooriumist (konsistoorium@eelk.ee).

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele lõikustänupühal, 13. oktoobril kell 17 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

Tunnustagem tublisid inimesi!

Anti Toplaan
piiskop, autasude ja sümboolika komisjoni esimees

Meeldib 1