Maikuu tsitaate

Maikuu tsitaate

„Ja siis tuli tunne. Mina olen. Ema. Ja kogu see maailma rikkus on hetkel mu süles.“

Sigrid Põld, Eesti Kirik, 06.05.2020

„Võib-olla tõesti oli nii Eestis kui kogu Euroopas suhteliselt stabiilne olukord. Sooviti ehitada edasi seda ühiskonda, millega oldi juba harjunud. Tegelikult oligi päris palju saavutatud, aga usust oli mindud kaugele. Usk Jumalasse ei tundunud ühiskonnale olevat esimene prioriteet.“

Tiit Salumäe, Eesti Kirik 06.05.2020

„Mis aga puutub Jumala rolli inimese ning tema valikute ja otsuste osas, siis ei söanda ma palju öelda. Ehk ainult seda, et ma ei näe kristlastel suurt võimalust uskuda juhuslikkusesse, kristlase jaoks on ka juhuslikkus juhitud. See on meie jaoks Jumala tahtmine, mida saame kas vastu võtta – loomulikult Jumala abiga – või endast ära tõugata. Kuid kas seegi on meie meelevallas, ei oska ma öelda.“

Ove Sander, Eesti Kirik 06.05.2020

„Ristpistes vaipa altpoolt vaadates näed arusaamatut sigri-migrit, pealtpoolt aga ilusat mustrit. Nii on inimese elu ka. Meie vaatame alt, Jumal ülevalt.“

Urmas Oras, Eesti Kirik 06.05.2020

„Palve osas jääme igavesti õpilasteks.“

Urmas Oras, Eesti Kirik 13.05.2020

„Kirikud on tulnud välja absoluutselt kõigist kriisidest. Pärast Liivi sõda olid kirikud varemetes. Kirikus ju aeg tiksub natukene teistmoodi. Mõni Teises maailmasõjas hävinud kirik on alles iseseisvuse taastamise järel üles ehitatud ja kogudused tegutsevad. Me tuleme sellest välja, on minu sõnum!“

Urmas Viilma, Postimees 06.05.2020

„Ükski religioon riigis ei ole väljavalitud positsioonis, kuid põhiseaduse preambulis on sõnastatud kohustus säilitada eesti keelt ja kultuuri. Kas teie julgeksite öelda, et kristlus ei ole osa eesti kultuurist?“

Urmas Viilma, Eesti Päevaleht 22.05.2020

„Ligimesearmastuse, hoolimise ja heategude kõnet mõistetakse ilma sõnadeta. Just seda, armastuse keelt, kõneldakse Jumala riigis.“

Urmas Viilma, Eesti Kirik 27.05.2020

„Kirik peab saama kirikuks, olema kirik ja jääma kirikuks alati, püsivalt, kõikide tema kätte usaldatud armuvahenditega – mitte mingit miinimumprogrammi järgides ega alles siis, kui peaksid tulema jälle paremad ajad.“

Illimar Toomet, Meie Kirik, 05.05.2020

„Valguse käes – ja see tähendab ka: seal, kus kehtib Jumala õigus – on nähtav, et õiglus ei ole võimalik n-ö teatud piires või mingil määral.“

 Thomas-Andreas Põder, Kirik ja Teoloogia 08.05.2020


„Kui tulla tagasi võrdpildi juurde kõrgest tarbimismäest, siis on selge, et mäe tippu saavad jõuda vähesed, ja et tippujõudjate jalge alt vallandub liiga palju kive, selleks et enamik allpool olijaid üldse püsima või ellu jääksid.“

Urmas Nõmmik, Eesti Kirik 13.05.2020

„Eriolukord on surma teema inimestele lähemale toonud. See konkureerib jõudsalt ilmateadetega.“

Üllar Salumets, Eesti Kirik 13.05.2020

„Kui paljud koguduse liikmed küsisid selles eriolukorras oma vaimulikult, kuidas temal läheb?“

 Katrin-Helena Melder, Eesti Kirik 13.05.2020

„Kui eelmisel teisipäeval pärast kaheksat suletud uste pühapäeva saabus kauaoodatud luba taas avalikke jumalateenistusi pidada, siis olin üsna kindel, et saabunud rõõm on just see, mis paneb jõed käsi plaksutama, tehku nad seda siis kuidas iganes.“

Kätlin Liimets, Eesti Kirik 13.05.2020

„Pigem tuleks riigil palju enam õppida kirikute kahe tuhande aasta ajaloost või aastasadade pikkusest kogemusest ja traditsioonist kui vastupidi.“

Erik Salumäe, Eesti Kirik 13.05.2020

„Mõned inimesed võidavad muutustest ja teised kaotavad, ent pole ette näha, et ülekohus ja ebaõiglus maailmast kuhugi kaoks.“

Rain Soosaar, Eesti Kirik 20.05.2020

„Nagu inimeste vahel ei suuda miski asendada lähedast ja ustavat sidet, on inimese ja Jumala vahel asendamatuks sillaks palveside.“

Tiina Janno, Eesati Kirik 13.05.2020

„Kohata Jumalat vaikuses on ime ning siin on peidetud iga inimese oma lugu, mis jääbki just tema ja Jumala looks. Vaikuses on olemas kõik ütlemata jäänud sõnad, kuulamata jäänud helid ning Jumala vastus on nii sügav, et seda kuulebki vaid süda.“

Arho Tuhkru, Eesti Kirik 20.05.2020

„Ehk võiksime endalt küsida, kuidas olla, et noored meid vaadates mõtleksid, et tahaks ka selline olla tulevikus, sinna tahan jõuda. Kui me ei suuda selele küsimusele vastata, siis meie mõtted ja teod ei vii eriti kaugele. Vastuse leidmine on keeruline, kuna nõuab aega, vaeva, ressursse ja vastus on väga isiklik.“

Matthias Burghardt, Eesti Kirik 20.05.2020

„Ka sunnitud vaikmine kõneleb iseenda eest. Või siis muutub kõnekaks pärast seda, kui jälle kõnelda söandatakse.“

Anna-Liisa Vaher, Eesti Kirik 20.05.2020

„Sina teed oma osa ja Jumal lisab sellele oma.“

Helle Aan, Eesti Kirik 20.05.2020

„Me keegi ei tea, millised ajad ootavad ees ja kauaks meile üldse aega on antud. Teadvustada oma ajalikkust ja oma võimetust sündmuste käiku kontrollida võib olla hirmutav, aga see võib olla ka ääretult vabastav.“

Marko Tiitus, Sakala 19.05.2020

„Igas kannatusrohkes kriisiolukorras – eriti raskelt haigestununa, elust lahkumisel, leinas ja kannatuses – peab inimene saama hingelist tuge, et näha pimeduses valgusekiirt, et olla mõistetud ja lohutatud. Et hinges saaks sündida lootus.“

Katri Aaslav-Tepandi, Saue Valdur, 11.05.2020

„Issand tahab meilt enamat: me peame taipama võimalust, et agressioonis minu vastu pole süüdi mitte süüdistav ligimene, vaid ehk ka mina ise. Sellise mõtteviisiga tuleb harjuda.“

Ülo Liivamägi, Kirik ja Teoloogia 22.05.2020

„Kallis inimene! Kas südant vaevab kibedus ja meeleheide? Oled tunda saanud suurt kurja, mida kuidagi ei suuda andeks anda? Või ise teinud midagi, mille pärast häbi tahab ära tappa? Tunned, et patud ja eksimused, vigade koorem ei anna rahu? Kui nii, siis on lootust.“

Jaanus Klaas, Eesti Kirik 27.05.2020

„Jumala vastuvõtmiseks peab inimeses olema „tarkvara“, iseenesest, inimlikust tarkusest jääb Jumala vastuvõtmiseks ja taipamiseks väheks.“

Margit Lail, Eesti Kirik 27.05.2020

„Vaimse immuunsüsteemi puudulikkuse tähendust on nüüd, laastava pandeemia järel, kindlasti lihtsam mõista.“

Andres Põder, Eesti Kirik 27.05.2020

„On asju, mille ees oleme jõuetud. See võiks panna mõtlema, et inimene pole kõikvõimas ja siit saaks tasapisi Jumalani jõuda. Et toimuks suur muutus, on praegused hädad veel liiga väikesed.“

Andrus Mõttus, Eesti Kirik 27.05.2020

„Miks ei võiks Eestis alata taas usuline ärkamine, nagu seda ajaloos on olnud?“

Randar Tasmuth, Eesti Kirik 27.05.2020

„Ma ei oota palvelt mitte tarkust ja sära, vaid seda, et ta PALVE oleks. Et see, mille pärast üldse Jumala poole pöördutakse, oleks tema tülitamist väärt.“

Toomas Paul, Eesti Kirik 27.05.2020

„Ta võtab su oma peopesa kumeruse sisse; see Tema soojus hakkab välja voolama su silmist, kõrvadest ja sõrmeotstest. Ja karta pole midagi. Kuidas küll keegi, kes ülim jõud, võib samal ajal olla nii lõputult õrn ja soe!“

Meelis-Lauri Erikson, Eesti Kirik 2705.2020