24 apr., 2024

Sõna teenistuses: õp Ariel Süvari jutlus 2024. aasta vaimulike konverentsil

Julgustus saab reaalsuseks siis, kui Sõna astub teenistusse meie läbi. Meie isiklikult elatud elude läbi – ausalt, mida iganes need siis ka ei sisalda: kõhklusi, küsimusi, väsimust, vahel isegi nõutust. Just seal me astume maailma, astume üksteise juurde tõeliselt inimeseks saanutena. Seal tegutseb julgustuse Jumal. Seal teenib meid Sõna, mis saab meis teenistuseks üksteisele.

Preestrikoolitus on enese läbikatsumise aeg

EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris on tulevastel vaimulikel võimalik läbida kas diakoni- või preestrikoolitus. Seekord on vestlusringis Usuteaduse Instituudi preestriõppes osalejad Annely Neame, Katri Aaslav-Tepandi, Ariel Süvari ja saatejuht, Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola.