21. pühapäev pärast nelipüha

30. okt. 2022

21. pühapäev pärast nelipüha
Jeesuse saadikud – Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8
KLPR 157  roheline

Ps 145:8-13   Jr 1:4-10   2Tm 4:1-5   Mt 22:1-14

 

 Issand, vaata hoolitsuse ja armastusega oma rahva peale, et me õpiksime vahet tegema olulise ja ebaolulise vahel ning elaksime Sinu tahet järgides. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jeesus ütles: “Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla.” Mt 22:1-3

Lisalugemine: Srk 51:23-30
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Km 10:11-16
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7   Mt 13:51-52