Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

9. jaan. 2022

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha
Ristimise and – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
KLPR 7  valge

Ps 89:19-22,27-30   Js 42:1-4   Tt 3:4-7   Mt 3:13-17

Issand Jumal, taevane Isa, Sina ilmutasid end oma armsa Poja ristimise hetkel ja tahad, et meiegi Teda kuulaksime. Me oleme Tema käsu ja tõotuste peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Sinu lasteks. Aita meil nüüd Sinu lastena uues elus käia ning jõuda Sinu igavesse riiki. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.