Täienduskoolitus kutsub arutlema Uue Testamendi teoloogia üle

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täienduskoolitusele “Kuidas mõista Uue Testamendi sõnumit?”

Uue Testamendi teoloogia üle arutlemine eeldab ja hõlmab Uue Testamendi tekstide nägemist nii Vana Testamendi taustal kui ka antiigi kontekstis. See eeldab meilt rohkem kui esmapilgul paistab. Missugune maailm avaneb meile juba üksnes nende eelduste alusel?

Koolituse eesmärk on harjutada analüütilist vaateviisi Uue Testamendi teoloogia rikkalikumaks kasutamiseks kuulutustöös.

Mida omandame ühisel arutlusel?

Koolituse raames käsitletakse ühiselt järgmisi teemasid:

·        Uue Testamendi teoloogia aine, eesmärk, tähendus ja töömeetodid

·        Jeesuse õpetusest ja tegudest sündinud pärimuse mõistmine

·        Varajase kristluse kujunemise tegurid ja usulised praktikad

·        Apostel Pauluse usulise mõtlemise lähe, suunad ja tulem

·        Evangelistide teoloogiline vaateviis ja töö tulemused

·        Uue Testamendi kirjutiste teoloogia peale Jeruusalemma hävitamist

Koolituse viib läbi prof dr Randar Tasmuth 

Töömeetod on ühine arutelu eelnevalt ette valmistatud teemadel, mis eeldab osalejate panust kõikide teemade avamisel.

Ettevalmistus ja metoodika. Koolituse eelselt töötab osaleja eelnevalt läbi konkreetse osa raamatust: Randar Tasmuth. 2020. Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia: Kristliku usulise mõtte ja praktika sünd. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, mida on võimalus osta e-raamatuna või paberväljaandena. Võimalusel ka eelnevalt kokkulepitud osad Piiblist.

Koolituse käigus analüüsitakse kogu UT teoloogia valdkonda nimetatud raamatu peatükkide valguses. Koolitus eeldab diskussioone, kuna see on parim viis jõuda tõeliselt viljaka tulemuseni.

Koolituse toimub veebikoolitusena, Zoomi vahendusel. Koolituse maht on 12 tundi ja see jaguneb kuueks koolituspäevaks kaks tundi korraga. Koolitus on järelvaadatav.

AJAKAVA

15.02.2022 kell 14.00 – 16.00

01.03.2022 kell 14.00 – 16.00

15.03.2022 kell 14.00 – 16.00

29.03.2022 kell 14.00 – 16.00

12.04.2022 kell 14.00 – 16.00

19.04.2022 kell 14.00 – 16.00

Koolituse osalustasu on 45 eurot.

Koolitusele saab registreeruda EELK Usuteaduse Instituudi kodulehel.

Lisainfo: Kerstin Kask, tel 553 0399 või e-post aadressil kerstin.kask@eelk.ee

Lisa kommentaar