Konverentsil arutletakse misjoni ja jüngriks kujunemise üle

Konverentsil arutletakse misjoni ja jüngriks kujunemise üle

Konverents “Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel” toimub EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 22. oktoobril 2020 algusega kell 11.00.

Foto: Bigstockphoto

Konverentsil arutletakse, kuidas vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid ning arutletakse ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle.
KAVA:
11.00: I osa. Alguspalvus. Ettekanded, küsimused ja sõnavõtud
1) Onēsimos ja Philēmon – kasvada pojaks ja kasvada vennaks. Vallo Ehasalu

Lühike paus
2) Kuidas muudab evangeelium inimese eksistentsimõistmist? Jaan Lahe

Lühike paus
3) Jüngriks saamise ja olemise otsingul. Randar Tasmuth

13.00 Lõunapaus ja eine

13:30 II osa. Dialoogilised ettekanded, näited ja arutlused teemagruppidena

• Noorteteenistused jüngrite kaasamiseks. Linda Sakala
• EELK misjonistrateegia praegune seis. Katrin-Helena Melder
• Apostolaat ehk jüngerlus katoliku kirikus. Ingmar Kurg
• Hingehoidlikud aspektid kuulutustöös. Urmas Nagel

15.30: Paneel: Mida saame kaasa võtta tulevikuks?

16.30: Kokkuvõte, lõpetamine, õnnistus koduteele

Konverents on tasuta. Osalejate arv on piiratud, et tagada osalejate ohutus.
Konverentsil osalemiseks palume registreerida
hiljemalt 19. oktoobril 2020 registreerimisvormil siin >>>

Lisainfo: Randar Tasmuth, e-post randar.tasmuth@eelk.ee