Valvake! Täna on valvamispühapäev

Kirikuaasta eelviimase pühapäeva teemaks on Jeesuse tagasituleku ootus. Me ei tea tema uue tuleku päeva ega tundi ja seetõttu on õige elada igal hetkel valvates – kaines ja lootusrikkas valmisolekus kohtuda meie Päästja ja Kohtumõistjaga.

Me palvetame: Jumal, aja ja maailma Issand, manitse meie südant ja mõtteid, et me mõtleksime oma lahkumisele ja Sinu taastulemisele ning korraldaksime oma elu valvates ja paludes ning jääksime alati Sinu juurde. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.