5. pühapäev pärast ilmumispüha

6. veebr. 2022

5. pühapäev pärast ilmumispüha
Kahesugune külv – Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. 1Kr 4:5b
KLPR 159  roheline

Ps 37:1-9   Hs 33:10-16   Kl 3:12-17   Mt 13:24-30 

 Jumal, meie taevane Isa, me täname Sind, et Sa külvad head ja puhast sõnaseemet meie südamesse. Vala meie peale Püha Vaimu kui vihma, et Sinu seeme võiks idaneda, ja takista kurja vaenlast hea seemne hulka umbrohtu külvamast. Lase meid sõnades ja tegudes Sinule meelepärast vilja kanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Trk 15:7-8
Laupäeva õhtul: Ps 100   Õp 16:1-9
Pühapäeva õhtul: Ps 100   Jr 17:7-10

 08.20-16.51