28. oktoober on simunapäev

28. oktoober on simunapäev

Apostlid Siimon ja Juudas (Foto: ilValoreItaliano)

Simunapäev on apostlite Siimona ja Juudas Tadeuse päev. 

Mõlemad kuulusid Jeesuse 12 jüngri hulka ning vanakirikliku traditsiooni kohaselt olid nad ka Jeesuse sugulased. 

Siimon oli seloot ehk juudi vabadusvõitleja. Jeesuse jüngrite seas oli peale tema veel teinegi Siimon, kes sai hüüdnimeks Peetrus. 

Ka Juuda–nimelisi oli Jeesuse jüngrite hulgas kaks (nagu ka Jaakobusi). Nii seloot Siimon kui Juudas Tadeus jutlustasid Pärsias ja nad hukati koos. 

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.