Aivar Kokk: Jõgeva oli ainus maakonnakeskus, kus seni polnud torniga luteri kirikut

Aivar Kokk: Jõgeva oli ainus maakonnakeskus, kus seni polnud torniga luteri kirikut

Jõgeval sündinud, praegu riigikogu rahanduskomisjoni esimehe ametis olev Aivar Kokk kommenteerib 14. oktoobri ajalehes Eesti Kirik: „Koguduse juubelil sai lubatud ki­ri­ku­torni-vaatetorni valmimist ja täna on tõesti tore tõdeda, et talumeeste poolt ostetud koguduse maale on kerkinud vanast veetornist ümber ehitatud kena kirikutorn-vaatetorn. Jõgeva on ainus maa­konnakeskus, kus ajalooliselt pole olnud torniga lu­­te­ri ki­rikut. Nüüd, kui torn on valminud ja kaunistab Jõgeva linna si­luetti, oleme valmis ühiselt pingutama selle nimel, et valmiks vas­tavalt ehitusprojektile torni juurde ka multifunktsionaalne ko­gukonnakeskus, kus oleks võimalik korraldada laulatusi, kontserte, aga loomulikult ka jumalateenistusi ja lahkunute ärasaatmist. Sinna on planeeritud ka kohvikuala, kus on võimalik pidada sünnipäevi ja peiesid, aga ka korraldada supi­köö­ki. Välialale on plaanitud puhkeala, lastele mänguala, kont­ser­tide ala, aga ka vaikses metsasalus urnimatuse sein.“

Loe lisa:

Rita Puidet „Unistus kirikust saab teoks“, Eesti Kirik 14.10.2020