Vaimulikud emaarmastusest

Vaimulikud emaarmastusest

Emaarmastuses avaldub Püha Vaimu olemus ja vägi ning selle kogemine lapsena juhatab teed Jumala mõistmiseni, arvavad vaimulikud.

Emadepäeva palvus Haapsalu Püha Johannese koguduses 09.05.2020

„Kõigeväeline Jumal avaldab ennast igas emas, kes ümbritseb last hellusega ja võtab kannatlikult kanda ja andestada oma võsukese patu. Kui Jeesus võttis armastuse hõlma kõik inimesed, siis iga ema teeb sedasama vaid oma lapsukestega. Raamid on erinevad, ent sisu on sama.“

Tiit Kuusemaa Emadepäeva mõtteid, Eesti Kirik 08.05.2002

„Emad saavad jagada armastust, rõõmu, rahu, kannatlikkust, lahkust, headust ja ustavust, tasadust ning enesevalitsemist. Kõike seda, mida apostel Paulus oma kirjas galaatlastele loetleb vaimu viljadena (Gl 5:22–23). Emad on need, kes läbi Püha Vaimu töö leiavad oma südamest nende heade viljade seemned ja istutavad need oma laste hingedesse. Emad on ka need, kes neist seemneist tärkavaid ja kasvavaid taimi kogu oma elu hooldavad. Emaarmastus on ohverdav armastus. Jumala armastus meie emades on see, mis annab neile selle jõu.“

Eha Kraft Jumala armastus annab emadele jõu, Eesti Kirik 10.05.2017

„Piiblis nimetatakse Püha Vaimu elavakstegijaks ja rõõmustajaks. Ema seostub samade mõistetega – uue elu ilmale kandmise ja oma lastes armastuse eeskuju kaudu iseseisva isiksuse ning elurõõmu loomisega. Ema armastust kogenud inimesel on head eeldused mõistmaks Jumala armastuse püha saladust. Mõlemas on seletamatu ning võitmatu vägi. Samas on mõlemast osasaamine inimliku hoolimatuse ja küündimatuse poolt nii kergesti haavatav. Mõlemat tuleb tänulikus palves ja suure aukartusega oma südames hoida.“

Mart Salumäe Püha vaimu ootus. Emadepäev, Eesti Kirik 09.05.2018

“Me austame oma emasid, kui ülistame ja kiidame neid. Samuti siis, kui hindame nende tegevust ja võtame kuulda nende nõuannet. Õpetussõnad ütlevad: “Ära jäta tähele panemata oma ema juhatust, sest need on su peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks!”

Oleks tore, kui sa suudaksid andestada ema puudused, sest ükski ei ole ideaalne. Ja oskaksid paluda andeks valu ja haavade pärast, mida vahest hoolimatu käega oled ema südamesse tekitanud.”

Avo Kiir, Jutlus emadepäevaks, Meie Kirik 09.05.2020

Emadepäev ei ole kirikuaasta õndsuslooline püha, kuid emadus ja perekond on kristluses olulised väärtused. Nõukogude ajal, kui riiklikult tähistati vaid naistepäeva, peeti kogudustes emadepäeva ja mitmel pool kujunes see pühapäev kristliku kodu ja laste pühaks. Ka praegu lõpetavad paljud kogudused pühapäevakooli õppeaasta just emadepäeval.