Vaimulikud said juhised jumalateenistuste pidamiseks piirangute leevenedes

Vaimulikud said juhised jumalateenistuste pidamiseks piirangute leevenedes

Peapiiskop Urmas Viilma saatis vaimulikele ja kogudustele üksikasjalised juhised jumalateenistuste pidamiseks eriolukorra leevenemise tingimustes.

Kirikud on luba avada teenistusteks ja ametitalitusteks sel pühapäeval, 10. mail, kuid tuleb järgida rangeid reegleid. Kehtima on jäetud liikumisvabaduse piiranguid, 2+2 reegel ja nõutav on desinfitseerimisvahendite olemasolu kiriku ja koguduse siseruumidesse sisse- ja väljapääsude juures. Vaimulikel tuleb informeerida koguduse liikmeid ning teisi jumalateenistustel ja talitustel osalejaid, et inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, samuti nende pereliikmed või teised nendega koos elavad inimesed, ei tohi alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni kodust lahkuda.

10. mai 2020 jumalateenistusel tehakse tänupalve Jumalale koroonaviiruse taandumise ja eriolukorra meetmete järk-järgulise leevendamise eest, sealhulgas võimaluse eest naasta kirikutesse ühistele jumalateenistustele, et saada taas osa sõnast ja armulauasakramendist kodukirikus.

Kõikidel jumalateenistustel ja palvustel palvetatakse kuni eriolukorra lõpuni palvetatakse viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast; palutakse õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast eriolukorra meetmetega leppimiseks; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

Koos enda poolsete juhistega edastas peapiiskop kogudustele ka rahvatikuminister Riina Solmani selgitused piirangute leevendamise kohta, milles tuletas meelde, et piirangute leevendamine seab eelkõige koguduste juhatustele ja vaimulikele, aga samuti kirikuvalitsustele vastutuse, et pühakodades oleks tagatud kõik meetmed, mis on vajalikud nakkuse leviku tõkestamiseks.